6.Sınıf Fen Ve Teknoloji Teknoloji Soru Ve Testler

1. Tavukların kuluçkaya yatmasının en önemli nedeniaşağıdakilerden hangisidir? 

A) Embriyonun gelişimini sağlamak 

B) Civcivlerin büyümesini sağlamak 

C) Yumurtanın döllenmesini sağlamak 

D) Yumurtasını korumak

 

2. Kuşlarda yumurta ve spermin birleşmesi ya da döllenme nasıl gerçekleşmektedir? 

A) Dış ortamda 

B) Kuluçkada 

C) Dişi canlının içinde 

D) Embriyo döneminde

 

3. Balıklarda döllenme hangi ortamda oluşur? 

A) Dış ortamda 

B) Kuluçkada 

C) Dişi canlının içinde 

D) Embriyo döneminde

 

4. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde dış gelişme ve yavru bakımı görülür? 

A) Aslan 

B) Penguen 

C) Balık 

D) Yılan

 

5. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi doğurarak çoğalır? 

A) Balina 

B) Sazan 

C) Kurbağa 

D) Yılan

 

6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir? 

A) Balık 

B) Kurbağa 

C) İnek 

D) Köpek

 

7. Üreme şekli bakımından aşağıdaki hayvanlardan hangisidiğerlerinden farklıdır? 

A) eşek 

B) at 

C) yılan 

D) yarasa

 

8. 

I. Bazı hayvanlar yavrularını dünyaya getirdikten sonra bakımlarını yaparlar. 

II. Bütün hayvanlar doğurarak çoğalır. 

III. Bütün hayvanların gelişimleri aynı şekilde gerçekleşir. 

IV. Yavru bakımı yapan bütün canlılar yavrularını sütle besler. Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur? 

A) I ve III 

B) I ve IV 

C) Yalnız I 

D) I, III, IV

 

9. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi gelişim döneminde başkalaşım geçirir? 

A) Yılan 

B) Kelebek 

C) Timsah 

D) Yarasa

 

10. Aşağıdaki canlıların hangisinde döllenmeden sonra yavru gelişimini anne karnında tamamlar? 

A) Balık 

B) Kuş 

C) Kedi 

D) Tavuk

 

11. Doğurarak çoğalan canlıları diğerlerinden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yavru bakımı 

B) Döllenme 

C) Büyüme 

D) Yaşam alanı

 

12. Aşağıdaki canlılardan hangisinin büyüme aşamaları diğerlerinden farklıdır? 

A) Kurbağa 

B) Kanguru 

C) İpek böceği 

D) Kelebek

 

13. Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır? 

A) Sinek 

B) Kuş 

C) Böcek 

D) Solucan

 

14. Aşağıdakilerden hangisi ipekböceğinin gelişim evrelerinden birisi değildir? 

A) Genç pupa 

B) Tırtıl 

C) Erken pupa 

D) Larva

 

15. Kurbağanın gelişim aşamaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

A) Yumurta-larva-iribaş-yavru-ergin 

B) Yumurta-yavru-iribaş-larva-ergin 

C) Yumurta-iribaş-larva-yavru-ergin 

D) Yumurta-larva-yavru-iribaş-ergin

 

16. Çiçekli bitkilerde üremenin başlangıcı aşağıdakilerdenhangisidir? 

A) Döllenme 

B) Sporlanma 

C) Tozlaşma 

D) Zigot

 

17. Çiçekte dişi organda bulunmayan kısım aşağıdakilerdenhangisidir? 

A) Tepecik 

B) Başçık 

C) Dişicik borusu 

D) Yumurtalık

 

18. Çiçekli bitkilerde üreme aşamaları aşağıdakilerinhangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Tozlaşma-polen tüpünün oluşması-döllenme-meyve-tohum 

B) Tozlaşma-döllenme -polen tüpünün oluşması-meyve-tohum 

C) Tozlaşma-polen tüpünün oluşması-meyve-döllenme-tohum 

D) Tozlaşma-tohum-polen tüpünün oluşması-döllenme-meyve

 

19. Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapıaşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dişicik tepesi

B) Taç yaprak

C) Polen

D) Çiçek tablası

 

20. Çiçek tozları aşağıdaki yolların hanigisi ile taşınmaz? 

A) Böceklerle 

B) Yapraklarla 

C) Su ile 

D) Rüzgâr ile