Fen Ve Teknoloji Testi 2

1)Aşağıdakilerden hangisi belirli bir görevi yapmak için birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya verilen isimdir?
A) Doku
B) Sistem
C) Organizma
D) Organ topluluğu

2) - Yavruları doğarak dünyaya gelir-Yavrularını sütle beslerlerYukarıda verilen özellikler hangi canlı grubuna aittir?
A) Kuşlar
B) Balıklar
C) Sürüngenler
D) Memeliler

3)Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan biri değildir?
A) Bitki hücresi köşeli, hayvan hücresi ise yuvarlaktır.
B) Hayvan hücresinde plastit vardır.
C) Kloroplast hayvan hücresinde bulunmayıp, bitki hücresinde bulunur.
D) Bitki hücresinin kofulu büyük olup, hayvan hücresi küçüktür.


4) Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme organlarından biri değildir?

A) Yumurtalık
B) Vajina
C) Döl yatağı
D) Testis

5)Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücresini birbirinden ayıran temel faklardan biri değildir?
A-Besin yapma
B-Sentrozoma sahip olma
C-Enerji üretme
D-Hücre çeperine sahip olma

6)Çizgili (kırmızı) kaslar isteğimiz doğrultusunda çalışır. Düz (beyaz) kaslar isteğimiz dışında çalışır. Hangi organımızın kası yukarıdaki özelliğe uymaz?
A) Mide
B)Kalp
C)Kalın bağırsak
D)İskelet kası

7)Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden biri değildir?
A) Harekete zıt yöndedir.
B) Yüzeyin büyüklüğüne bağlıdır
C) Hareket ettirici özelliği yoktur
D) F>Fs ise cisim hareket eder

8)Yol/zaman ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Ağırlık
B) Kuvvet
C) Yer değiştirme
D) Sürat

9)Aşağıdakilerden hangisi hareket enerjisine sahip değildir?
A) Koşan çocuk
C) Akan su
B) Zıplayan çekirge
D) Yerdeki halı10)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin kesinlikle sahip olması gereken bir özellik değildir?
A) Başlangıç noktası olmalı
B) Yönü olmalı
C) Uygulandığı cismin şeklini değiştirmeli
D) Doğrultusu olmalı

11)Bir öğrenci okulu ile evi arsındaki mesafeyi 1200 metre olarak ölçüyor. öğrenci bu yolu 20 dakikada alıyor buna göre bu öğrencinin sürati kaç m/s ‘dir?
A-60m/s B-30 m/s
C- 5m/s D- 1 m/s
12)Süratı 36 km/sa olan bir aracın hızı kaç m/s dir?

A)10 B)20
C)30 D)40

13)Sürati 70 m/s olan bir hareketli 4 s’de kaç metre yol alır?

A)100 B)150
C)280 D)350

14) 6 ve 8 N’luk iki kuvvetin büyük ve küçük bileşkeleri arasında fark nedir?

A)20 B)5
C)2,5 D)12

15)Çiçekli bitkilerde hayat döngüsü aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlar?
A-Tozlaşma
B-Döllenme
C-Meyve
D-Çimlenme

16) Aşağıdakilerden hangisinin karşısındaki olayla bir ilgisi yoktur?
A)Sentrozom-bölünme
B)Mitokondri-Enerji üretimi
C)Lizozom-salgı
D)Çekirdek-Yönetim

17) Aşağıdakilerden hangisinde Tozlaşma doğru tanımlanmıştır ?

A ) Yumurtanın dişi organda oluşması

B ) Polen ile yumurta hücresinin çekirdeğinin birleşmesi

C ) Dişi organın yapışkan sıvı olmasıdır

D ) Polenin dişi organa taşınmasıdır

18- I. Sürat birimi cm/s. dir.

II. Sürat, birim zamanda alınan yoldur

III. Ani fren yapan bir bisiklet dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

IV. Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alıyor ise sürati sabitti “Sürat” kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B)2
C)3
D)4

19- Ağırlık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünyanın cisimlere uyguladığı yer çekimidir.

B) Dinamometre ile ölçülebilir.

C) Birimi Newton olabilir

D) Değişmeyen bir büyüklüktür.

20)Bazı canlıların yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine “başkalaşım” denir.

Buna göre aşağıdaki canlıların hangileri başkalaşım geçirir?

I. Kertenkele
II. Kurbağa
III. Balık
IV. Kelebek

A) I-II
B) II-III
C) II-IV
D) I-III-IV