6. Sınıf Okuma Anlama Testi -1

1. Sokaklarda bazen bizi rezil eden durumlarda kalırız. Tanımadığımız insanlara karşı düştüğümüz rezil durumlar ancak bir anlığına sokar bizi yerin dibine. Ama-Allah başımıza vermesin- bir tanıdığa, hele samimi olduğunuz birilerine rezil olduysanız vay halinize. Uzun süre gözlerinizi kaldırıp yüzlerine bakamazsınız.
Yukarıdaki paragrafa en uygun başlık hangisidir?
 A) Sokaklar ve İnsan
 B) Rezil Olma Durumları
C) Başarısızlık
 D) Kötü Deneyimler
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
 A) İşte sıra bana geldi kapı açılıyor, elimdeki numara ve ismimi içerideki panoda görüyorum.
 B) Yavaş yavaş gördüğüm işaretlerden hareketle olayı kavramaya çalışıyorum.
 C) Bağıranları yanı başımda hissediyorum; ama sesleri neden bu kadar derinden geliyor bir mana veremiyorum.
 D) Eski dönemlerimizde iletişim araçları bugünkü kadar yangın değildi.
3. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense, bunlardan hangisi o paragrafın giriş cümlesi olur?
 I. Günümüzde Kadıköy’ de evlenip Karaköy’ de boşananlar çok…
II. Neden? Çünkü pazarda domates seçerken bile her tarafını inceleyen insanımız, eş seçiminde aynı hassasiyeti göstermiyor genellikle.
 III. Bu da onun başlamayan aile yaşamını bitirmesine yol açıyor.
 IV. Birbirlerini akıl ve kalp süzgecinden geçirmiyorlar…
A) I B) II C) III D)IV
4. Balkon demirlerine ellerimi dayamış önümdeki boşluğa gülümsemeksizin bakıyorum. Boşluk gökyüzüyle birleşiyor.Bir
 martının kanat çırpışı içimde yankılanıyor. ………………………………Düştüğüm yer ne? Su mu, çayırlık mı, orman mı?
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangi cümle getirilmelidir?
 A) Hızla ilerliyorum.
 B) Etrafımın genişlediğini hissediyorum ve küçülüyorum, git gide küçülüyorum.
 C) Ona yeşil ve gri bir şeyler karışıyor.
 D) Bir çığlık kopuyor gökyüzünden, yıkıyor tüm boşluğu ve yıldırım gibi düşmeden üzerime, önümde beliriyor, hızla düşüyorum.
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın sonuç cümlesi olabilir?
 A) Tüm sorunlar sadece bir tek yolla aşılabilir o da: çalışmaktır.
 B) Konularını Anadolu’dan alan pek çok yazarımız var.
 C) Sonunda şu karara varıyoruz: İnsan her zaman herkese eşit davranamayabiliyor.
 D) Sana daha önce de hata yaptığını söylemiştir.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olamaz?
 A) Başarı çok kolay elde edilebilir, diye düşünenler yanılırlar.
 B) Sanatçı gerçekleri işleyerek insanları iyiye yönlendirmelidir.
 C) Her zaman da bu konuda haklılığımı savundum.
 D) Eserler bir topluma ışık tutan rehberler gibidir.

7. Gidip bir kocaman zarf al çarşıdan
 Üzerine endamını çiz gönder
 Bu ayrılık yetti canıma artık
 Ayrılığı ayağınla ez gönder
 Gönülden af çıktı hasret suçuna
 Gelmeye karar ver, ayın kaçına?
 Bir de resmini koy zarfın içine
 Arkasına birkaç satır yaz gönder.
Yukarıdaki şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 A) Gönder
 B) Hasret
 C) Ayrılık
 D) Posta

8. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olamaz?
 A) Gerçekleri çoğu zaman kendimize saklarız.
 B) İnsanoğlu var olduğundan bu yana gelişme göstermiştir.
 C) Bu nedenlerle bu gerçeği kimseye anlatmayabilirsiniz.
 D) Çocukların yemek, su kadar sevgiyi ihtiyacı vardır.

9. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın sonuç cümlesi olamaz?
 A) Seyirciler de bu ilgiden oldukça memnun, yerlerinde keyifle oturuyor.
 B) Sonuç olarak insanın kültürel faaliyetlerde bulunmasının kişiliğine de faydası olduğunu söyleyebiliriz.
 C) Tüm bu açıklamalar şunu gösteriyor: İletişim sorunları insanları birbirinden uzaklaştırıyor.
 D) Şunu anlatmak isterdim: Sevgi her yaşta her dönemde gerekli.

10. …….: Türkiye ‘ de kitap satılmadığı yayın evlerinin kıt kanaat geçinebildiği büyük bir yalandır. Sürekli kitap okunmuyor
 düşüncesi yanlış bence. Yine de ülkemizde bilinçli kitap seçimi yapan, kaliteli okuyan insanlar var.
Paragrafın başına aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi uygundur?
 A) Ben bu konuda bir şey biliyor değilim.
 B) Ben yıllardır bu görüşte inatla direniyorum.
 C) Türkiye’ de yayınevleri titizlikle çalışıyor.
 D) Ülkemizde iyi bir okuyucu kitlesi yoktur.

11. Ana dilimizin inceliklerinin kavranmasında , gelişmesine yardımcı olan ; iyilik, doğruluk, hak, adalet gibi kavramları ve toplumun değer yargılarını yansıtan masallar , bir sanat ve eğitim aracıdır. Günümüzde hikâye, roman ve tiyatro eserlerinde
 filmlerde, masal ögelerine yer verildiğini de görmekteyiz. Bazen, hayatın katı gerçeklerinden uzaklaşmak için masal anlatma ya da dinleme yoluna başvurabiliriz….. .”
Paragrafın sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilemez?
 A) Eğlenmek ve hayal gücünü geliştirmek için masal önemlidir.
 B) Bizi var olan yaşamdan uzaklaştırırlar.
 C) Masallar bazen de bizi hayal dünyasında yaşatıp hayattan uzaklaştırır.
 D) Masalların daha pek çok sayılamayan önemli etkileri,insana katkıları vardır.
12. Soğuk bölgelerde yaşanan tüm kuşlarda olduğu gibi penguenler de ısı kaybını önleyen bir anatomik yapıya sahiptir. Penguenlerin ortalama vücut ısıları 40 derecedir. Burada tek sorunları tüylerle kaplı olamayan ayakları diye düşünebilirsiniz; ancak ayaklar geniş bir yüzeye sahip olduğundan ısı kaybı azalır.
Paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Penguenlerin Yaşadıkları Yerler
 B) Penguenlerin Anatomik Yapısı
C) Kuşların Yapısı
D) Penguenlerin Yaşamı
13. Düşünceyi yazı yoluyla milyonlarca kişiye taşıyoruz. Yanlış yazılar, düşünceleri yanlış aktarır. Bu tür yanlışlıkların yaygın olduğu toplumlarda, kişiler birbirini anlamakta güçlük çeker. Bir toplumda anlaşma sağlanmazsa anarşi doğar, kişiler arasındaki birlik, bütünlük bozulur. Bu nedenle…
Paragrafın sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?
 A) Halkın düşüncesini önemsemeliyiz.
 B) Kültür aktarımını sağlıklı yapmalıyız.
 C) Anarşinin olmaması için doğru iletişim şarttır.
 D) Düşünceyi doğru yaymak , iletişim kurmak için dile önem verilmelidir.
14. Aşağıdaki cümlelerle paragraf oluşturmak istense hangisi sonuç cümlesi olur?
 A) Kusurlarımızı çok çabuk unuturuz bazen de, kendimizle yüzleşemeyiz çünkü.
 B) İnsanız elbette, yaşamımız boyunca birçok hata yapacağız.
 C) İnsanın kurtulabildiği her kusuru, onu yaşam içinde daha sağlam bir yere oturtur.
 D) Ancak önemli olan bu hatalara neden olan kusurlarımızı saptamaktır.
15. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur?
 A) Pek çok yazımda bunu açıklamıştım.
 B) Sanatçılar toplum yaşantısına ayna tutmalıdır.
 C) Sonradan düşününce hata yaptığımı anlıyorum.
 D) Klasik yapıtlarda da aynı özellik görülür.

16. Para yerde duruyor. Sadece oradan kaldırıp alınması gerek. Bunu yıllar sonra sokakta amaçsızca dolaşırken fark etmişti. Bir akşam vaktiydi ve yine nereye gideceğini bilmiyordu. Barakasına dönmeye karar verdi. Midesi açlıktan hayal görmesine sebep oluyordu. Yerde parlayan bir şey görmüştü. Yuvarlak bir iki yüz ellilik. Eğildi ve onu aldı. Bulunandan ziyade değerli olan ona verilen işaretti.
Yukarıdaki paragrafa en uygun başlık hangisidir?
 A) Açlık
 B) Para ve İşaret
 C) Utanmak
 D) Akşam Hüznü
17. İstiklâlimizin, elimizden gitmekte olduğu günlerde, milletimizin duygularını dile getiren,onların özgürlük arzularını çığlık haline yansıtan İstiklâl Marşı’mız ve onun yazarı büyük şair; Mehmet Akif Ersoy. Türk tarihinin şeref levhalarını süsleyen büyük
 kahraman, büyük isim…
Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 A) Şanlı Şair
 B) Milli Kahraman
 C) İstiklâl Şairi
 D) Akif’in Edebiyatçılığı
18. Çağımızda, toplumların mutluluk ve refahlarının hatta bağımsızlıklarının; bilimin ışığında sürdürülen araştırma ve geliştirme çabalarının teknoloji alanına aktarılmasına bağlı olduğu, tartışmasız kabullenilen bir gerçektir.
Aşağıdakilerin hangisi bu paragraf için en uygun başlıktır?
 A) Araştırma ve Geliştirme
 B) Bilim ve Toplum
 C) Bilimsel Çağ
D) Bilim ve Teknoloji
19. Dil, edebiyatın tek aracıdır. Dil ile insan; duygu, düşünce, inanç heyecan zevk gibi istek ve amaçlarını güzel, etkili ve anlamlı bir biçimde edebi türlerde aktarmış, dışa vurmuş olur. İnsan dil ile doğar, gelişir ve yenilenir.
Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alır?
 A) Dil ve Amaç
 B) Dil ve Gelişim
 C) Dil ve Edebiyat
 D) Dil ve Yaşam
20. Geçen yıl o portre beni hayli etkilemişti. Ama bir şeyler vardı bu resimde beni rahatsız eden. Bu milletvekilinin resme iyice oturmuş bir hali yoktu. Müzenin loş aralığını ak ve kara zemin taşlarını gürültüsüzce geçtim.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi giriş cümlesinin sözcüğü olabilir?
 A) Geçen yıl
 B) Ama bir şey
 C) Bu milletvekilinin
 D) Müzenin loş aralığını