6. Sınıf Okuma Anlama Testi -3

1. “Çocuklar, öğretmenlerinin söylediklerini harfi harfine yaptılar.” cümlesinde harfi harfine söz öbeğinin cümleye kattığı anlam  şaşıdakilerden hangisinde vardır?
 A) Kapımıza gelen adam çok yaşlıydı.
B) Anlatılanları dikkatle not aldı.
C) Doktorun verdiği diyet listesine aynen uydu.
 D) Üzülerek de olsa sınıftan hemen çıktı.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam diğerlerinden farklıdır?
 A) Yaşadıklarını enine boyuna anlattı.
B) Kitabı ayrıntılı olarak inceledi.
 C) Anlamadığım yerleri uzun uzadıya çalıştım.
 D) Konuyu ana çizgileriyle incelemiştim.
3. “Ne kadar ısrar etsem de renk vermedi.” cümlesindeki altılı çizili bölüm yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
 A) belli etmemek
 B) istememek
 C) yardımcı olmak
 D) istekli olmak
4. “Yazar, anlattıklarıyla çağları yakalayabilmiştir.” cümlesindeki altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir
 A) Kuşakları bütünleştirmek
 B) Çok beğenilen yazar olmak
 C) Geleceğe yönelik olamamak
 D) Her çağda değerli ve beğenilir olmak
5. “Ödevlerini yapabilmek için başını kaldırmadan çalışıyor.” cümlesindeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerin hangisi getirilemez?
 A) dinlenmeden
 B) isteksizce
 C) sürekli
 D) aralıksız
6. “ Çalışmalarımızda başarılı olmak için ……” cümlesi aşağıdakilerin hangisi ile tamamlanamaz?
 A) işimize dört sarılmalıyız
 B) elimizden geleni yapmalıyız
 C) nefes bile almadan çalışmalıyız
 D) biraz da yan gelip yatmalıyız
7. “Biz gençler çevre sorunlarına duyarlı olmalıyız.” cümlesindeki “duyarlı” sözcüğünün yerine aşağıdakilerin hangisi getirilirse cümle karşıt anlam kazanır?
 A) ilgili
 B) isteksiz
 C) vurdumduymaz
 D) alakalı
8. “Seninle hiçbir işe girilmez; çünkü sen ……… birisin.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
 A) cesur
 B) korkak
 C) çekingen
 D) yüreksiz
9. “Yıllarca okunmak isteyen sanatçı topluma ışık tutmalıdır.” cümlesindeki “ışık tutmak” sözü hangi anlamda kullanılmıştır?
 A) okuyucudan yardım almak
 B) okuyucuya aldırmamak
 C) okuyucuya bilgi vermek
 D) okuyucuya yardımcı olmak
10. “İstediğimiz evi almak için ………” cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa “gerekli harcamaların yapılacağı” anlamı kazanır?
 A) tek kuruş bile harcamayınız.
 B) kesenin ağzını açacağız.
 C) kimseye aldırış etmemeliyiz.
 D) içimizdeki sesi dinlemeliyiz.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hâlâ” sözcüğü “Mektup daha gelmedi.” cümlesindeki “daha” sözcüğüyle aynı
anlamda kullanılmıştır?
 A) Bu köylerde hâlâ su yok.
 B) Sen hâlâ uyumadın mı?
C) Onları hâlâ yemedin mi?
 D) İstediğin kitabı hâlâ alamadım.
12. “………… bizi arayamadığını söylemişti.” cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlede neden – sonuç
ilişkisi sağlanmış olur?
 A) Elinde numaramız yokmuş; çünkü
 B) Kızını okula yazdırmamış; çünkü
 C) Hasta olduğu için
 D) İşe gidememiş; ama
13. “Ne olursa olsun bu kitabı okuyacağım.” cümlesindeki altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
 A) Bütün olanları ayrıntılarıyla anlat.
 B) Yarın elimden geldiğince çalışacağım.
 C) Tüm soruları mutlaka okumalısın.
 D) Yıllar önce belki buraya taşınmalıydık.
14. I. Aşağı yukarı bir saat sonra gelir
 II. Bu adam olsa olsa otuz yaşındadır.
 III. Az da olsa hafif hafif rüzgâr esiyor.
 IV. Elimdeki test kitabı hemen hemen bitti.
Yukarıdaki altı çizili sözlerden hangisi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?
 A) I – II
 B) III – IV
 C) I – IV
 D) II – IV
15. “Sanat eserleri, sanatçısının izlerini taşımalı; hiçbir şekilde taklit edilmiş duygusu uyandırmamalıdır. Sanatçı her zaman ……… olmalıdır.”
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
 A) sade
 B) içten
 C) açık
 D) özgün
16. “Kitaplığını üstünkörü düzeltti.” Cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
 A) Gereksiz konuşmalara kızarım.
 B) Ödevlerini özenmeksizin yapıyor.
 C) Kapıda öylece şaşkın şaşkın kalakaldı.
D) Evin her yanı çiçeklerle doluydu.
17. ……… söylemek gerekirse, bu çocukların yarışmayı kazanmasında disiplinli çalışmanın payı büyüktür.
Yukarıdaki cümlenin başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
 A) Kısaca
 B) Ama
 C) Özetle
 D) Açıkça
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz cümleye diğerlerinden farklı bir anlam kazandırmıştır?
 A) Annesini kırk yılda bir arar.
 B) Bu şehre yıllardan beri gelememiştim.
 C) Seyrek de olsa sinemaya giderim.
 D) Yanımıza arada bir uğrardı.
19. “Çocuklar çiçekler ……… güzeldir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin getirilmesi
uygundur?
 A) gibi – ama
 B) ancak – kadar
 C) gibi – kadar
 D) yalnız – fakat
20. “Öyle yürekli bir insandır ki ………” cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümle “cesaret” anlamı kazanır?
 A) gözünü budaktan sakınmaz.
 B) elinden geleni ardına koymaz.
 C) hiçbir işte dikiş tutturamaz.
 D) onun ipiyle kuyuya inilmez.