6. Sınıf Çekim Ekleri Testi -2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin “Badanalamak” fiilinin gereklilik kipinin, olumsuzunun, birinci çoğul kişi çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Badanalamamalı
B) Badanalamalıyım
 C) Badanalamamalıyız
 D) Badanalamalıyız

 2. “Türkçemizde özel isimlerden sonra gelen yapım ekleri ve yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.”
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır.
 A) Ben Çanakkale’ye gitmek istiyorum.
 B) Çanakkale’li bir arkadaşım vardı.
C) Çanakkale’nin Türk tarihindeki yeri tartışılamaz.
 D) Geçen yıl Çanakkale gezisi düzenlenmişti.

 3. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
 A) Kitaplıklar
 B) Bilgisayar
 C) Kalemlik
 D) Ağaçtan

 4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
 A) Kırtasiyeci
 B) Yolda
 C) Kitapçılar
 D) Çocukların

 5. Koyu yazılan sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
 A) Kalemlerimden birini sen al.
 B) Tahtayı nöbetçi sildi.
 C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
 D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.

 6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
 A) yıldızım
 B) dedeciğim
 C) açıortay
 D) dalgıçlar

 7. Aşağıdaki fiillerden hangisi dilek kiplerinden biri ile çekimlenmiştir?
 A) geldim
 B) gelmiş
C) geliyor
 D) gelmeli

 8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır?
 A) yazılarında
 B) gözlemledi
 C) bilgin
 D) alırsın

 9. Aşağıdaki kelimelerin hangisi diğerlerinden farklı bir çekim eki almıştır?
 A) eller
 B) kalemi
 C) okulda
 D) söylemeden

 10. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki vardır?
 A) evlerde
 B) yazdırdı
C) görgülü
 D) balıkçılık
 
 11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
 A) Yarınlar da geride kalır.
 B) Kendini tanıyor musun?
 C) Gerçeği yaşamalısınız .
 D) Yokluktan şikayetçi.

 12. Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almamıştır?
 A) çocukluk
 B) yollar
 C) evim
 D) ağaçta

 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yalnız çekim eki almıştır?
 A) Gözlüklerin içinde en çok bunu beğendim.
 B) Bu olayı gören adam ortadan kaybolmuş.
C) Yazı beklerken yine kış geldi.
 D) En sevdiği tatlı şekerpareymiş.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki almış bir sözcük vardır?
 A) Şu gençliğin elden gitti,yel gibi.
 B) Damağında tadı kaldı, bal gibi.
 C) Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi.
 D) Bozulmuş bağlara döndün mü gönül?

 15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
 A) Kapıcı
B) Duvarlar
 C) Yürüdü
 D) Öğretmenler

 16. ’Şimdi de oynayın biraz’. Cümlesindeki çekim eki hangisidir?
 A) -di
 B) -biraz
 C) -in
 D) –de

 17. Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime vardı?
A) A)Temizliyorum
 B) İsteyecekmiş
C) B)Oturuyorlarmış
D) Gidiyorlardır

 18. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki vardır?
 A) odalarda
 B) okuttu
 C) sevgili
 D) çiçekçilik

 19. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çekim ve yapım eki bir aradadır?
 A) Sanatçıya
 B) Kalemlik
 C) Vereceksiniz
 D) Masadadır