6. Sınıf Çekim Ekleri Testi -3

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki almış bir sözcük vardır?

A) Şu gençliğin elden gitti,yel gibi.
 B) Damağında tadı kaldı, bal gibi.
 C) Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi.
 D) Bozulmuş bağlara döndün mü gönül?

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
 A) Kapıcı
B) Duvarlar
 C) Yürüdü
 D) Öğretmenler

3. ’Şimdi de oynayın biraz’. Cümlesindeki çekim eki hangisidir?
 A) di
 B) biraz
 C) in
 D) de

4. Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime vardı?
A) Temizliyorum
 B) İsteyecekmiş
C) Oturuyorlarmış
D) Gidiyorlardır

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?
 A) Katkı
B) Görgülü
 C) Tuzluk
 D) Ayaklar

 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?
 A) Kitaplar insanın en yakın dostudur.
 B) Kitaplar sıkıntılarımızı unutturur.
 C) Tatili iple çekiyorum.
 D) Yurdumuzu çok seviyoruz.

7. Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime vardı?
A) Temizliyorum
 B) İsteyecekmiş
C) Oturuyorlarmış
D) Gidiyorlardır

 8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
 A) sobacılık
 B) kömürlükte
 C) sınıfımızı
D) kitapçı

9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?
 A) Bize birkaç kitap yolla.
 B) Camların hepsi kırıktı.
C) Sınıfımız dün çok sıcaktı.
D) Yıllarca Bodrum’da yaşamış.

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki çekim eki almıştır?
 A) Sebeplerini
 B) Sevinçten
 C) Coşkusuz
 D) İnsanlar

 


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcük çekim eki almamıştır.
 A) İki konu arasında çelişki var.
 B) Marketteki dergiler hemen satılmış.
C) Okuduğum öyküleri hemen not alırım.
 D) Bütün sanatçılar duygulu insanlardır.

12. .Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
 A) Evin
 B) Sokağa
 C) Gittik
 D) Silgi

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sadece çekim eki almıştır?
 A) Süzülüyor ufukta bir küçük kuş
B) Karanlıkta sevgi yelkeni
 C) Benliğinde hasretin ince teli
 D) Sessizliğin sarhoş sesi

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sözcüklerin tümü çekim eki almıştır?
 A) Soyguna karşı yeterli tedbirler alındı.
B) Benim yazımı hanginiz okuyamadı.
C) Böyle geniş bir derslik görmemiştim hiç.
 D) Çocuğun yarası daha iyileşmedi.

15. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece çekim eki vardır?
 A) Ellerim
 B) İnsanlık
 C) Tatlı
D) Kızgınım

16. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır.?
 A) dalgıç
 B) mahallede
 C) gözlük
 D) kayıkçı

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok çekim eki almıştır?
 A) Uzaklardan bir gemi yaklaşıyor bu limana.
 B) Yakın bir zamanda orada olacak.
 C) Gözlükçüye tanımadığım birisi geldi.
 D) Kitaplar, insanların en yakın dostlarıdır.

 18. Aşağıdaki sözcüklerden hangi¬si çekim eki almıştır ?
 A) Gözcü
 B) Silgi
 C) Sevinç
 D) Ormanlar

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?
 A) Yolcu
 B) Evimiz
 C) Türkçe
 D) Kalemlik

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yalnız çekim eki almıştır?
 A) Gözlüklerin içinde en çok bunu beğendim.
 B) Bu olayı gören adam ortadan kaybolmuş.
C) Yazı beklerken yine kış geldi.
 D) En sevdiği tatlı şekerpareymiş.