Sözcükte Anlam Test 6

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır? 

A) Arkadaşım serviste arka sıraya oturdu. 

B) Boş sözlerle toplumu yanlış yönlendiriyorlar. 

C) Çocuğun ayakkabısında kocaman bir delik vardı. 

D) Annesine kır çiçeklerinden bir demet yaptı.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır? 

A) Erik toplayıp yemek gönlüme düştü. 

B) Yazı yazarken kalem elimden kayıp düştü. 

C) Annesinin diktiği elbise üstünden düşüyordu. 

D) Adam çocuklarına kavuşmak için yollara düştü.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanılmıştır? 

A) Elinde kocaman bir paketle içeri girdi. 

B) Toprak yolda ilerlemek oldukça zordu. 

C) Dağın etekleri baharda yemyeşil olmuştu. 

D) Sokaktaki gürültüden dolayı başım ağrıyor.

SEÇ    A      B      C      D  

“Yıkılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır? 

A) Evin duvarları nemden yıkılıyordu. 

B) Kadın acı haberi alınca yere yıkıldı. 

C) Kumsaldaki çocukların yaptığı kumdan kaleyi dalga yıktı. 

D) Bürodaki tüm işleri zamanla ona yıktılar.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamında kullanılmamıştır? 

A) Arkadaşımın söyledikleri beni çok kırdı. 

B) Bu konuda oldukça yürekli davrandı. 

C) Adam kaba sözleri ile çalışma arkadaşlarını üzdü. 

D) Şiirlerini o dönemde duygu yüklü yazmıştı.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır? 

A) Türkçe dersinde uyakları öğrendik. 

B) Kaptan seslendi: “Yelkenler fora!” 

C) Kitaptaki soruların birçoğu yanlıştı. 

D) Ekvatora yaklaşıldıkça sıcaklık artar.

SEÇ    A      B      C      D  

1. Duvarın önüne yerleştirilen perdeye ilânları yapıştırdık. 

2. Perdelerle koltukların rengi hiç uymamış. 

3. Oyunun ikinci perdesini izleyemedik. 

4. Bana anlattıklarıyla gözümdeki perde kalktı, her şeyi anladım. 

“perde” sözcüğünün cümlelerdeki anlam özellikleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? 

A) yan – temel – terim – mecaz anlam 

B) temel – yan – terim – mecaz anlam 

C) mecaz – temel – terim – yan anlam 

D) yan – terim – mecaz – temel anlam

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan atasözü mecaz anlamlı değildir? 

A) Bir çöplükte iki horoz ötmez. 

B) Keskin sirke küpüne zarar. 

C) Mum dibine ışık vermez. 

D) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlamlı değildir? 

A) İki yakası bir araya gelmemek 

B) İki sözü bir araya getirememek 

C) Bam teline basmak 

D) Başına devlet kuşu konmak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir? 

A) Oldukça gözü açık biriydi. 

B) Onun gözü hiçbir şeyi görmüyor senden başka. 

C) Yalansız dolansız dostluklar kurmalıyız. 

D) Arkadaşını sırtından vurdu, ona ihanet etti.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme karşıt anlamlı sözcüklerden oluşmuştur? 

A) Her yıl tomar tomar kâğıt harcanır. 

B) Çoluk çocuk pikniğe gitmişler. 

C) İleri geri konuşmalarına kızdım. 

D) Başarımıza yavaş yavaş alıştık.

SEÇ    A      B      C      D  

“Övmek” anlamı veren deyim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tepesine çıkarmak 

B) Baş göz etmek 

C) Yerin dibine batırmak 

D) Göklere çıkarmak

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır? 

A) O kadar sevindi ki boynunu büktü. 

B) Her işin püf noktalarını bilir. 

C) Yardımların hepsini elinin tersiyle itti. 

D) Konuları ince eleyip sık dokuyarak işledi.

SEÇ    A      B      C      D  

“Ağaçlar öbek öbek çiçek açmış.” 

cümlesinde altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Derli toplu odaydı, onun odası. 

B) Sütü, una yavaş yavaş katmalısın. 

C) Sorunlarına tek tek çözüm bulduk. 

D) Deste deste güller yığılmış kapısına.

SEÇ    A      B      C      D  

İkilemeyi oluşturan sözcükler kalıplaşmış olduğundan yerleri değiştirilemez. 

Hangi cümlede bu kurala uyulmamıştır? 

A) Pırıl pırıl bir çocuktur Kerem. 

B) Gece gündüz ders çalışıyorum. 

C) Püften eften sebeplerle işe gitmiyor. 

D) Yalan yanlış sözlerle beni oyalama!

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boyamak” sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır? 

A) Duvarları açık renklere boyamışlar. 

B) Sözleriyle herkesin gözünü boyuyor. 

C) Boyadığımız yumurtaları annem beğendi. 

D) Saçlarını oldukça koyu renge boyamış.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki atasözlerini anlamları bakımından eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? 

A) El elden üstündür. 

B) Bir elin nesi var iki elin sesi var. 

C) Ağaç yaprağı ile gürler. 

D) Yalnız taş duvar olmaz.

SEÇ    A      B      C      D  

“Bu okula başlayalı aşağı yukarı beş yıl oldu.” 

Yukarıdaki cümlede altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 

A) Yaklaşık olarak on yıldır bu işi yapıyor. 

B) Yıllardan beri bana mektup yazmıyor. 

C) Bu araba taş çatlasa on milyar eder. 

D) İlk günden beridir ondan hoşlanıyorum.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? 

A) Ortalığı ayağa kaldırdı, bağırıp çağırarak. 

B) O kadar üzüldü ki saçını başını yoldu. 

C) Hastalanınca tüm işleri yarına bıraktı. 

D) Tüm kapılar yüzüne kapandı.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki ikilemelerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) abur cubur 

B) ıvır zıvır 

C) eski püskü 

D) eciş bücüş

SEÇ    A      B      C      D