Sözcükte Anlam Test 10

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur?

A) Yazın yaylaya çıkacağız.

B) Suya en çok ihtiyacı olan çiçek güldür.

C) Kurtulamadım bir türlü elinden.

D) Yaşanan her şeye kader diyemem!

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır?

A) akıllı – akılsız

B) mazi – geçmiş

C) verimli – kıraç

D) acı – tatsız

3. “Öğretmenlerimiz her konuda bize ışık tutuyordu.” cümlesinde altı çizili sözcük grubu yerine aşağıdakilerden hangisi getirilince anlam değişir?

A) bilgilendirmek

B) karşı çıkmak

C) öğretmek

D) yönlendirmek

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük kullanılmamıştır?

A) Hayat her zaman gülmez yüzümüze.

B) Solgun bir yüzle kapıyı açtı.

C) Ben her zaman sevdim yaşamayı.

D) Şimdilerde bulunmuyor böyle insanlar.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

A) Sana gelmektense keşke eve gitseydim.

B) Hayat fani, ölüm baki.

C) Merdivenden çıkarken aniden yığılıvermiş.

D) Dost olacak kadar mesafeliyim düşmanımla.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamdaş olan sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Yüzmeyi öğrenmek bana yüz milyon liraya mal oldu.

B) Başarılı ve başarısız kişi senin için kimdir?

C) Yaşamımı, yaşımı düşünerek harcayamam.

D) Babaannem okula mektep demekten vazgeçmiyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) İnsanları neye göre güzel ve çirkin diye ayırırlar?

B) Her gecenin sonu gündüzdür.

C) Gülümse! Ağlamak için çok vakit yok.

D) Onunla gidelim, geçen gün gitmedik diye kızmıştı.

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) Ova buradan güzel görünüyor.

B) Dallar çiçek açmış baharla.

C) Salla karşıya geçmek zor.

D) El işleri yaparak hayatını kazanıyor.

9. Hangi cümlede karşıt kavramlar bir arada kullanılmıştır?

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

B) Her zaman bardağın dolu tarafını görmeliyiz.

C) Niçin baktın bana öyle?

D) Girdim dost bağına ağlayan çok gülen az.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha” sözcüğü “Daha söyleyeceklerim var.” cümlesindeki altı çizili sözcükle aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Sana göre daha başarılıydı.

B) Çocuklar bir daha gelmez.

C) Bu yollar daha uzun.

D) Ona daha ne diyeyim ki?

 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler sesteş (eş sesli) değildir?

A) Yol bitmek bilmiyor.

B) Oda mis gibi kokuyor.

C) Sal yapıp karşıya geçtik.

D) Ben seni çok sevdim.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Kolay sorular ona zor gelmiş.

B) Çok yorulmuş, koltukta dinleniyor.

C) Kolay kazanılacak bir maçtı; ama biz kaybettik.

D) Hayatta en önemli şey, kazançlarınızı kullanmak değildir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur?

A) Nasıl da tatlı tatlı bakardın yüzüme!

B) Dalında bülbül ötmesin!

C) Bir ben vardır bende, benden içeri!

D) Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin!

14. “Büyük” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Ailesiyle keyifli bir tatil yaptı.

B) Yayıncılık hayatı sona erdi.

C) Lütfen küçük sorunlarla uğraşmayın.

D) İçeri girelim orada konuşalım.

15. “Bu kitabı kesinlikle okumalısın.”

cümlesine altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Dediğim filmi mutlaka izle.

B) İlaçlarını hemen içmeye başlamalısın.

C) Yağmur dinince yola çıkarız.

D) Olay yerinden hızla uzaklaştım.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı sözcük yoktur?

A) Ben en çok matematik dersini severim.

B) Vatan özlemi çekmek oldukça zordur.

C) Öğretmenlerimiz hep iyiliğimizi ister.

D) Kitapları dolaba yerleştirmemi istedi.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcük kullanılmıştır?

A) Bol ve uzun bir elbise giymişti.

B) Yukarı çıkamadı bir türlü, aşağıda kaldı.

C) Üzüntüden ağladım durdum.

D) Şu boğazın güzelliğine hayranım.

18. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) öğrenci – talebe

B) büyük – iri

C) savaş – barış

D) sağlık – sıhhat

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili özcüğün sesteşi (eş seslisi) vardır?

A) Bir düz yazı planı giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşur.

B) Söylediklerimi dikkatle dinlediğini sanıyorum.

C) Benim sonsuz dünyamdan kimsenin haberi yok.

D) Ben sana gül demem, gülün ömrü az olur.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük karşıt anlamlısıyla kullanılmıştır?

A) Çocukların perişan hâli içimizi sızlattı.

B) Genç kızın boynundaki kolye güzeldi.

C) Her insanın bir çizgisi vardır.

D) Uzun soruların hepsine kısa yanıtlar verdi.