Anlam Bilgisi Test 2

1."Toparlanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Evi toparlayıp, yemeği yaptı.

B) Hastalıktan sonra toparlanamadı.

C) Kafasını toparlayıp konuyu düşündü.

D) Babalarına "Artık toparlanmalısın!" dediler.

 

2.  I.          Alınan karar siciline işlenmiş.

II.        Yıllar önce bu suçu işlemişti.

III.    Gelmeyenleri devamsızlık defterine işledi.

IV.       Konuyu soru-cevap yöntemiyle işliyordu. "işlemek" 

sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) I           B) II          

C) III           D) IV

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye "çarçabuk" anlamı katmaktadır?

A) Dedem silahını daima yanında taşır.

B) Bir gece ansızın gelebilirim, dedi. 

C)Mine, yanına giysi alıp hemen yola çıktı.

D) Çalışmalarınla ilgili bolca kaynak bulabilirsin.

  

4."Gece" sözcüğü cümlede mecaz anlamıyla anlamıyla kullanılmıştır?

A) Geceler yine sensiz ve karanlık, 

B)Gece uyumalı, gündüz çalışmalı, 

C)Gece gündüz demeyip çalışıyordu. 

D) Kalbimdeki geceleri işit sesinle.

 

 

5.I. Alınan karar siciline işlenmiş.

II. Yıllar önce bu suçu işlemişti.

III. Gelmeyenleri devamsızlık defterine işledi.

IV. Konuyu soru-cevap yöntemiyle işliyordu. "işlemek" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) I         B) II        

C) III      D) IV

 

6. "Göz göre göre bu hurda arabayı aldırdı babam.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisinde vardır?

A) İstemeye istemeye bu yardımı kabul ettim.

B) İnsan kendini bile bile ateşe atar mı?

C) Yarım yamalak bilginle bizi bataklığa soktun.

D) Er geç sen de beni anlayacaksın.

  

7.    "Ayak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içerisinde kullanılmamıştır?

A) Sergiye habersiz gelince bana ayak bağı oldu. 

B)Öğretmen, öğrencilerin ayaklarına baktı. 

C)Sonunda karaya ayak bastığıma sevindim. 

D) Koca adamı ayağına getirmekten utan.

 

 

8.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Sınıftaki gürültüden başım kazan gibi oldu.

B) İmtihanda başarısız olunca sesi kesildi.

C) Vitrindeki elbiseye göz koydu.

D)Çalışmadığı için sınavı kazanamadı.

   

 

9.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir "özlem" dile getirilmektedir?

A) Dalların gölgesi titriyor suda Yapraklar üstünde mehtabın aksi,

B) Derin gözlerinde bir yeni sevda

Bir genç kız yanında solgun annesi

C) Nedir bu buhran, yanıyorken üşüyordum, Ne cehennem soğuğu bu, ne yakıcı kış!

D) Nerdesin ey kara gözlüm, ey güzel günler Nerdesin anılarımın Kayseri sokakları

 

10.      I. insan

II. genelllikle

III. çamura

IV. başkalarına

V. bulanır

VI. istediği

VII. sürmek

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A)I-II-IV-VII-VI-III-V

B) l-IV-Vil-VI-lil-ll-V

C) IV-VII-VI-IM-II-I-V

D)VII-IV-VI-III-II-I-V

 

 

11. Yazarın, kullandığı dilde eriştiği olgunluk inkâr edilemez. Kahramanların kullandıkları sözcüklerden kimilerinin konuşulduğu gibi yazılması bu kitabı okurken bir sahne yapıtı izlemenin sıcaklı¬ğını hissettiriyor insana.

Yukarıdaki altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılarının gerçeğe uygun olması

B) Yazarın üslup kaygısı taşımaması

C) Yazarın sanatlı bir anlatım yolu seçmesi

D) Söyleyiş özelliklerinin olduğu gibi verilmesi

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "umutsuzluk" anlamı vardır?

A) Kardeşimin bu işi başaracağından eminim.

B) Kemer'de aradığım birçok özelliği bulamadım.

C) Amcamın kanseri yeneceğini sanmıyorum. 

D)Zavallı ihsan, bütün ümitlerini buna bağlamış.

 

13. (I) Onun eserleriyle 1986 yılında tanıştım. (II) ilk okuduğum kitap, onun bir romanıydı. (III) Pek beğendiğim söylenemezdi. (IV) Daha sonra şiir kitabını okudum. (V) Ama ona diyecek yoktu doğrusu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri öznel yargı bildirmektedir?

A) I ve II             C)lll ve IV

B) I ve III             D) III ve V

 

 

  

14. "İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır." cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir?

A) Öğretmenler eğitimde dikkatli olmalıdır.

B) iyi bir eğitim, insanların çalışmasına bağlıdır.

C) İnsanlar iyi yetişirse başkasına ihtiyaç duymaz.

D) Öğretmenlik bilgiyi doğru vermektir.

 

 

15. Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlıdır?

A) Annem gelince ne yapacağını biliyorsun.

B) Sınıfta kaldığını duyunca çok üzüldü. 

C)Sana işaret ettiğimde şu düğmeye basarsın. 

D)Gelse de olur gelmese de...

 

16. "Borcunu zamanında öde aksi halde " cüm

lesi aşağıdakilerden hangisiyle devam ettiri

lemez?

A) evini sattırırlar.

B) kredini keserler.

C) senedini mahkemeye verirler. 

D)bir defalık affedebilirler.

 

17. Ahmet Kutsi Tecer, yazılarından birinde "Ben, ömrüm boyunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım." demiştir.

Yazar, bu sözle aşağıdakilerden hangisini söylemek istemiştir?

A) Eserlerinde halka ve olaylara bağlı olacağını

B) Sevgi konularında yazacağını

C) Anadolu insanının derdini dinleyeceğini

D) Fikir eserleri vereceğini

 

18. "de" bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurmuştur?

A) Arabayı park edip de geleyim.

B) Dondurma yemiş de hasta olmuş.

C) Paketleri hazırlayalım da beraber çıkalım.

D) Resimleri eline verelim de yırtsın.

 

 

19. "Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar sağlamak büyüklüğün bir ayrıcalığıdır." Bu cümlenin anlamına en yakın yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçücük bağışlar büyük mutluluklar getirir.

B) Büyük mutluluklar küçük bağışlar sağlar

C) Büyüklük ve küçüklük verilen bağışlara bağlıdır.

D) Büyüklük, küçük bağışlarla büyük mutluluklar sağlanmasında gizlidir.

 

  

20. Geleceğimizi bugünden inşâ etmeye yönelmek için "dün" dediğimiz geçmişi bütün verimleriyle kuşatmak gerektiği açık bir hakikattir. Kültürümüz medeniyetimiz, öz kimliğimiz "dün" dediği¬miz o geçmişte öylece duruyor. Durduğu zamandan bu zamana, eserlerde kendini gösteriyor.

Yazar, paragrafta neyi anlatmamaktadır?

A) Gelecek adına geçmişle barışmak gerektiğini

B) Dün ve bugünün birbirinden kopuk olduğunu

C) Kimliğimizin geçmişte saklı olduğunu

D) Geçmişte her şeyimizin saklı bulunduğunu