6.Sınıf Türkçe Dersi Konuşma Testi

1. Bir konuşma yapmak için aşağıdaki hazırlıklardan hangisine gerek yoktur?

A) Konu seçilir ve sınırlanır.

B) Konuyla ilgili bilgi toplanır.

C) Konuşmanın amacı belirlenir.

D) Konuşma süresi kısıtlanmaz.

2. “Kitap okumanın faydaları” konulu bir konuşma hazırlarken aşağıdakilerden hangisine yer veremeyiz?

A) Kitap okumanın dili düzgün kullanmaya katkılarına

B) Kitap okumanın yeni kelimeler öğrenmemize sağlamasına

C) Kitap okumanın hayal gücümüze katkısına

D) Kitap okumanın çok zaman alabileceğine

3. Aşağıdakilerden hangisi konuşurken bize yardımcı olabilecek fiziksel hareketlerdir?

A) Vurgu 

B) Tonlama 

C) Jest ve mimikler 

D) Duraklama

4. İyi bir konuşmada aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunması gerekli değildir?

A) Akıcılık 

B) Araştırma sonuçları

C) Türkçe kurallara uygunluk 

D) Güzellik

5. “Deprem” konulu bir konuşma yapacağınız zaman hangi görsel unsurlardan faydalanamazsınız?

A) Türkiye’deki fay hatlarını gösteren bir harita

B) Gerçekleşen depremlerle ilgili yapılmış araştırma sonuçları

C) Deprem anında uyulması gereken kurallarla ilgili fotoğraflar

D) Manzara resmi

6. Aşağıdakilerden hangisi konuşurken uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A) “Sayın konuklar, değerli dinleyiciler” gibi hitap sözleri kullanılır.

B) Anlatılan olaylar bir sıraya göre verilir.

C) Arada bir konu dışına çıkarak fıkra anlatılır.

D) Öğüt verici bir tarzda konuşulur.

7. I. Teşekkür ederim

II. Merhaba

III. Nasılsın?

IV. Ben de iyiyim, sağol.

V. İyiyim, sen nasılsın?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir selamlaşma diyalogu oluşturulmak istense, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur?

A) II – III – I – V – IV 

B) I – II – III – V – IV

C) III – II – V – IV – I 

D) II – I – III – IV – V

8. Kendini tanıtan bir kişinin aşağıdakilerden hangisine değinmesi gerekli değildir?

A) Kaç yaşında olduğu

B) Ailesi hakkında bilgi

C) Hangi okula gittiği

D) Son okuduğu kitap

9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlam özelliği bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Çok hata yapıyor, bindiği dalı kesiyor.

B) Bu adamın yeri yurdu belirsizdir.

C) Arkadaşımın da özrü kabahatinden büyüktür.

D) Bu işler para ile değil sıra ile …

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci

cümle, birincisinin nedeni değildir?

A) Sınavım kötü geçti, biraz rahatsızdım.

B) Çok çalışıyor; hırslı bir kız.

C) Büyük sorunları aşarsın sanmıştım.

D) Dışarı çıkma, hava çok soğuk.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci

cümle “neden”, ikinci cümle “sonuç”

anlatmaktadır?

A) Bu yaşına rağmen çok sağlıklı bir adam, çok spor yapmış olmalı.

B) Bu televizyon insanı meşgul ediyor, ders çalışamıyorum.

C) Gittikçe zayıflıyorsun, düzenli yemek yemelisin.

D) Koltukta uyuyakalmış, işte çok yorulmuş olmalı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç

anlamı vardır?

A) Trafik sıkışık olduğu için geç kaldım.

B) Etkili konuşabilmek bir sanattır.

C) Bu sıkıntılara hep birlikte göğüs gereceğiz.

D) Gösterilere büyük bir coşkuyla katıldık.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç anlamı yoktur?

A) Sigarayı bıraktığı için mutluydu.

B) Tatlı yapmayı bilmediği için sipariş verdi.

C) Yağmur yağacağı için gezi iptal edildi.

D) Halıları, yıkanması için gönderdi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç

ilişkisi vardır?

A) Yirmi birinci yüzyıldaki bilim yarışına biz de katılmalıyız.

B) Onunla yaptığım konuşmadan sonra coşkuyla ders çalışmaya başladı.

C) Ailesini geçindirmek için gece gündüz çalışıyor.

D) Onunla saatlerce tartışmamıza rağmen bir sonuca varamadık.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç – sonuç ilişkisi yoktur?

A) Ödevlerimizi incelemek üzere bizi yanına çağırdı.

B) Seni sevdiğimden bunları yaptım.

C) Bu kitabı onu biraz neşelendirsin diye almıştım.

D) Arkadaşımı kurtarmak adına yalan söyledim.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki yargı arasında neden – sonuç ilişkisi kurulmuştur?

A) Şu işleri halledince bir süre tatile gideceğim.

B) Eskiden sık sık tiyatroya giderdik; şimdi hiç fırsatımız olmuyor.

C) Şiddetli rüzgârın etkisiyle elektrikler kesildi.

D) Bir süre ders çalıştım, sonra da dışarı çıkıp akşama kadar dolaştım.

17. “Sevmek için bilmek gerekir, demiş bir düşünür. Kısa ve öz demiş, güzel demiş… Bilmediğimi, tanımadığımı gerçekten sevebilir miyim? Görmek, bilmek, tanımak isterim. Çabucak ve kolaylıkla sevemem.”

Parçaya göre sevmenin koşulu nedir?

A) Seveceği kişiyle anlaşabilmek

B) Bilmek ve tanımak

C) Aynı görüşleri paylaşmak

D) Sevginin anlamını bilmek

18. Çocuklarınızın en küçük hatalarını dahi affetmeyin. Her hatalarına ceza ile karşılık verin. Kendi başlarına iş yapmalarına fırsat vermeyin. Bütün işlerini siz yapın. Sizin yardımınız olmadan bir iş beceremediklerini söyleyin. Oyun oymalarına bile izin vermeyin.

Paragrafta verilen öğüdün tersi nedir?

A) Kısıtlayıcı olun.

B) Hoşgörülü, anlayışlı olun.

C) Anlayışlı olmayın.

D) Cezalarla eğitim verin.

19. İçimde büyük bir ferahlık var. Doya doya

tadını çıkardığım, güzel bahar sabahlarına

benziyor bu. Yalnızım. Benim gibi duyanlar

için yaratılmış bu yerlerde bulunmak, beni

sevindiriyor.

Bu parçadaki kişinin mutlu olmasını sağlayan durum aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Yalnızlığını paylaşabilmesi

B) İçinde bir huzur duyması

C) Hayatta başarılı olacağını bilmesi

D) Bahar sabahını yaşaması

20. “Sanat halk için olamaz; yani sanata, halkı eğitmek görevi yüklenemez. Sanatın böyle bir amaçla sınırlanması kalitenin düşmesine yol açar. Bağırıp çağıran, öğüt veren, yol

gösteren bir romana, sırf bunları yapıyor diye roman diyemeyiz. Sanat kendinden başka amaca hizmet etmemelidir.”

Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Sanat, halkın sorunlarına çözümler üretmek için vardır.

B) Sanatın görevi halkı eğitmek, halkı yönlendirmek değildir.

C) Sanat ancak sanata hizmet etmelidir.

D) Sanata sosyal bir görev yüklemek, sanatın kalitesini düşürür.

 

1.  A) B) C) D) 

2.  A) B) C) D) 

3.  A) B) C) D) 

4.  A) B) C) D) 

5.  A) B) C) D) 

6.  A) B) C) D) 

7.  A) B) C) D) 

8.  A) B) C) D) 

9.  A) B) C) D) 

10.A) B) C) D) 

11.A) B) C) D) 

12.A) B) C) D) 

13.A) B) C) D) 

14.A) B) C) D) 

15.A) B) C) D) 

16.A) B) C) D) 

17.A) B) C) D) 

18.A) B) C) D) 

19.A) B) C) D) 

20.A) B) C) D)