6.Sınıf Türkçe Dersi Anlam Bilgisi Çalışma Testi

"Çe"Düşmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han¬gisinde cümleye farklı bir anlam katmıştır? 

A) Benim payıma düşeni verir misin? 

B) Oynarken düşüp bir tarafını kıracak. 

C) Saatim düştükten sonra bozuldu. 

D) Bu kadar yüksekten düşerse ölür

SEÇ    A      B      C      D  

I Yarım yamalak da olsa partiye davet edildik.

II. Beni hiç olmazsa telefonla arayıp soruyor.

III. Camı kıran en azından suçunu inkâr etmiyor.

IV. Hocam derslerini vurgulayarak anlatır.

Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangisi ikisi yakın anlamlı olacak şekilde kul¬lanılmıştır? 

A) I ve IV 

B) II ve IV 

C)l ve III 

D) II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

"Geçiştirmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Ali Bey o konuyu hep geçiştiriyor. 

B) Konuşulanlar işine gelmezse geçiştirir. 

C) Kazayı az bir zararla geçiştirdik. 

D)Gene geçiştirdi, kesin bir şey söylemedi.

SEÇ    A      B      C      D  

Bir insana yapabileceğiniz en büyük iyilik, ona kendi sahip olduklarınızı göstermek değil onun sahip olduğu şeyleri keşfetmesini ve açığa çıkarmasını sağlamaktadır. Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisi¬dir? 

A) Bizim yardımsever biri olmamız gerektiği 

B) Balık vermektense balık tutmasını öğretmemizin daha iyi olduğu 

C) İnsanların sahip oldukları hazineleri onlara söylememiz gerektiği 

D) İnsanların güzelliklerini açığa çıkarmalarını sağlamak en büyük iyiliktir.

SEÇ    A      B      C      D  

Çift değerli, çift görünümlü deyim, düşünceyi olduğu gibi veren, yaratıcı hayal gücüne açık kapı bırakmayan deyime tercih edilmelidir. Yukarıdaki cümlede altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gücünü ve etkisini her zaman hissettiren 

B) Hareket serbestliği tanımayan uygulama 

C) Bilinmeyenleri herkese anlatan 

D) Yeteri kadar anlaşılmayan

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisi "Aralarından su sızmazdı" söz grubuyla aynı anlamlıdır? 

A) Her ikisi de ne oldum delisi olmuştu. 

B) Birbirlerini hiç çekemezlerdi. 

C) İkisi de etliye sütlüye karışmazlardı. 

D) Birbirlerinden hiç ayrılmayan iki iyi arkadaştı.

SEÇ    A      B      C      D  

I. Sen açık sözlü birisin.

II. Babam eli açık biridir.

III. Olanları açık açık anlatıyordu.

IV. O açık bir öğrenciydi.

Yukarıdaki cümlelerde geçen "açık" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisi "bıkkınlık" anlamı içerir? 

A) Eşek at olmaz, ciğer et olmaz. 

B)Can sefadan da usanır, cefadan da. 

C) Baklavanın üstüne işkembe içilmez. 

D) Eski takvim para etmez.

SEÇ    A      B      C      D  

"Elbise-Giysi" sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı "Gece" sözcüğüyle aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A)Sabah 

C) Siyah 

B) Gündüz 

D) Beyaz

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Kendini beğenme" anlamı taşımaz? 

A) Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır. 

B) Babası ölen, bey oldum sanırmış. 

C) Ağızdan çıkan başa değer. 

D)Cebi delik, yordamından geçilmez.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? 

A) Zorluk çeken rahat bulur. 

B) Evrenin efendisi insan ruhudur. 

C)Toplum, suçu hazırlar, suçlu onu işler. 

D) Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir.

SEÇ    A      B      C      D  

I. değeri

II. uzun

III. yaşanmasındadır

IV. hayatın

V. değil

VI. yaşanmasında

VII. iyi

Yukarıdaki sözcükler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, "uzun" sözcüğü hangi sözcükten önce gelir? 

A) değeri 

B) yaşanmasında 

C) iyi 

D) hayatın

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi neden sonuç cümlesi değildir? 

A) Dolu yağarsa ağaçlar meyvelerini döker 

B) Ayağını incittiğinden size gelemedi. 

C) Vaktinde sinyal vermedi, kazaya sebep oldu. 

D)Çiğ köftenin acısından yüzü kızardı.

SEÇ    A      B      C      D  

Sanatçıyla ilgili olarak yazılan yazılar, okuyanda ilmi bir inceleme olmaktan çok gönül aynasından seyredilmiş izlenimini veriyor. Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerin hangisidir? 

A) Sanatçıyı anlatan yazılar ön yargısız ve sevecen bir nitelik taşımaktadır. 

B) Sanatçıyla ilgili yazıları okuyanlar, yazıları yazanların sanatçıyı çok sevdiği izlenimleri edinmektedir. 

C)Sanatçıyı anlatan yazıları okuyanlar, sanatçının olduğundan farklı anlatıldığını düşünmektedir. 

D)Sanatçıyı anlatan yazıları okuyanlar, yazanların sanatçıyı beğeni ve takdirleri doğrultusunda anlattığını düşünüyorlar.

SEÇ    A      B      C      D  

... her insan, her varlık için doğal bir hâldir. Fakat, insanda yorgunluğu yenebilecek bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları yürütür." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygundur? 

A) Yorgunluk - manevi - dinlendirmeden 

B) Rahat - maddi - koşturur 

C) Rahat - manevi - yatırır 

D) Küsmek - manevi - çıkarır

SEÇ    A      B      C      D  

Problemin ağırlığı, zorluğu, çözümü halinde ağırlığınca onur, zorluğunca kıvançtır. Bu cümleyi en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanoğlu zor problemlerden korkmamalı, çözümü için uğraşmalıdır. 

B) Sorunlar çözümlendikçe toplum rahata kavuşur. 

C) Sorunlar ne kadar zor olsa da mutlaka bir çö¬zümü vardır. 

D) İnsanın çözümlediği ağır sorunlar kişinin değerini ve sevincini daha da arttırır.

SEÇ    A      B      C      D  

"Tekerrür eden tarih değil, hatalardır." cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tarih tekerrür etmez; çünkü yaşanan olaylar, yaşanmışların ancak bir benzeri olabilir. 

B) Aynı hatalara bir daha düşmemek, tarihi olaylardan ders almaya bağlıdır. 

C)Tarihteki bir hatanın günümüzde de yapılması tarihin tekrarlanması değil, hatanın tekrar-lanmasıdır. 

D)Tarihten ibret alınmış olsaydı geçmişteki hatalar bugün de yapılıyor olmazdı.

SEÇ    A      B      C      D  

"Gözleri kör olanlara acımam, sevgiyi kaybetmiş gönüllere acırım çünkü onlar, sonsuza dek göremezler." cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir? 

A) Gözleri kör olanlara acımak gerekir. 

B) Kör olanlara yardım etmeliyiz. 

C) Esas körlük gönüldeki sevgiyi kaybetmektir. 

D)Sevgisini kaybeden acımayı da kaybeder.

SEÇ    A      B      C      D  

Burası bir şehir değil; bir çiçek bahçesi... Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde. Bahçeler, parklar eksik değil. Ağaçların altında, yolların kenarında beyaz boyalı kanepeler, koltuklar var. Burada genç, yaşlı, çocuk, isteyen oturup dinleniyor; okuyor; güneşleniyor. Sokakların ortasında bahçeler içinde lokantalar var. Parçada anlatılan yer için hangisi söylenemez? 

A) Her yerin yemyeşil olduğu. 

B) Okuma-yazma oranının yüksek olduğu. 

C) İnsanların yeşilliği sevdiği. 

D)Çiçeklerin bol olduğu.

SEÇ    A      B      C      D  

Ulu fıstık çamlarının gölgelendiği, renkli çakıllarla kaplı bir yoldan, menekşe güllerinin, hanımeli, yasemin gibi mis kokulu çiçeklerin sardığı kameriyelerin, üzerinden köprülerle geçilen nilüferlerle kaplı havuzların, süs bitkilerinin arasına yerleştirilmiş kocaman kuş kafeslerinin, güvercinliklerin arasında dolana dolana konağa vardık. Beyaz mermer basamaklı bir merdivenden konağın camekanla çevrili taraçasına çıktık. Paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden faydalanılmıştır? 

A) Karşılaştırma 

C) Açıklama 

B) Betimleme 

D) Tartışma

SEÇ    A      B      C      D