6.Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama Testi

1. (1) Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini duyuyoruz. (4) Kitaptaki şiirlerin çoğu sevgi, ayrılık, özlem gibi kişisel temalar üzerine yazılmış.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Nasrettin Hoca fıkraları, zeka oyunları ve ince, anlamlı sözlerle doludur.Bu fıkralarda ana düşünceyi içeren böyle sözlere ne ad verilir?

 

A) Nükte B) Espri C) Güldürü D) Şaka

 

3- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesi kuralına uygundur?

A)Bizimkiler balıktan geldiler.

B)Ahpapca bir tutum takındı.

C)Başını hafifce öne eğdi.

D)Beğenmediğini açıkca söyledi.

 

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı vardır.?

A)Asfaltın onarımı

B)Herkesin derdi

C)Ağızının içi

D)Değirmenin suyu

 

5- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

 

a.Sevimli 

b.Sağlık

c.Bilgin

d.Yazı

 

6-Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

 

e.Kalemlerimden birini sen al.

f.Tahtayı nöbetçi sildi.

g.Öğrenciler ödevlerini getirdiler.

h.Sınıfımızda kitaplık bulunuyor. 

 

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?

 

a)Elindeki gazeteyi sessizce okuyor.

b)Ailesinden uzak kalınca onların değerini anladı.

c)Sevinçten ne yapacağını bilmiyor.

d)Tatilde buz patenine gitmek istiyor. 

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

 

a)Masa örtüsünün rengini beğenmedi.

b)Kalemimin ucunu açıp yerime oturdum.

c)Bu mevsimde denizin dibini göremezsin.

d)Coğrafya sınavına büyük bir titizlikle hazırlandı.

 

9- Aşağıdaki kelimelerin hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?

 

A)Kişilik B)Simit C) Gelmiş D)Sütlaç

10-‘’ soğuk ‘’ kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

A)Bana her zaman soğuk davranıyor.

B) Hava soğuk dışarı çıkmayın.

C)Soğuk soğuk meyveleri yersen karnın ağrır.

D) Bu duvarlar çok soğuk.

11-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı 

kelimeler birlikte kullanılmıştır?

 

A)Herkese eşit , sevecen davranır.

B) Bana, bunları her gün söyler.

C)Konuyu ona buna anlatma.

D)Köyde iyi ve kötü günlerimiz oldu.

12- ‘’ Bıçağı bana verir misin?

 

Cümlesinde ,altı çizili kelimedeki ses olayı hangisidir?

 

A)Ali kitabı bana verdi.

B) Defteri ona ver.

C)Babam bana sitem etti.

D)Öğretmene seni sorduk.

13 - ‘2Yazlıktan yeni dönmüştük’’

 

Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır ?

A)Yazlıktan 

B)Sabah 

C)Yeni

D)Dönmüştük

 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

a-)Arkadaşının kalbini kırmış.

b-)Çocuk bileğini incitmiş.

c-)Türkiye pazar günü sandığa gidecek.

d-)İşlerini hukuka uygun yapar.

 

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

a-)Üniversite’de okumaya gönlü yok.

b-) Fikrimi soran olmadı.

c-) Sonunda sabrımı taşırdılar.

d-)Resim dersini çok seviyorum.

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır?

A)Gönlüm herkese hoşgörü ile bakıyor.

B)Derdim büyüktür kimselere söyleyemem.

C)Bilim çağında yaşıyoruz.

D)Sözüm çevreyi kirletenlere.

 

17- “Bakıp imreniyorum akınına

Şehrin üstünden geçen bulutların.”

Altı çizili sözcükteki ses olayının örneği aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Bütün bunlar aşkın güzelliğidir.

B) Alnınızda ne derin bir ıstırap izi var.

C) Dağların ardından ateş yükseldi.

D) Beklemekle geçti bütün günümüz.

 

18- Sevdiklerimizin ölümü, ‘dün’den değil; ‘yarın’dan ayrıldığımız için acı verir bize.

Bu cümle anlamca aşağıdakilerden hangisine en yakındır?

A)Yaşam, sevdiklerimizle bir aradayken tat verir bizlere.

B)Sevdiğimiz insanların ölümüne üzülmemizin nedeni, onlarla geleceği paylaşamayacak olmamızdır.

C)Yaşamımızda önemli yer tutan insanların ölümü karşısında, yaşamdaki her şey acı verir bize.

D)Yitirdiğimiz her insanla yaşamın aslında ne kadar boş ve anlamsız olduğunu bir kez daha anlarız.

 

19- 1. onlara

2.sayesinde

3.buluruz 

4.yolumuzu

5.ama

6.hiçbir zaman

7.onlar

8.ulaşamayız

Bu sözcüklerin tamamını kullanarak, ‘İdealler yıldızlara benzer.’ Cümlesini açıklayıcı bir yargı oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama nasıl olur?

A)1-6-8-5-7-2-4-3

B)4-7-2-5-3-1-8-6

C)6-1-8-4-5-3-2-7

D)8-6-5-1-74-3-2

 

20-‘’-de’’eki ,aşağıdaki sözcüklerden hangisine ulanırken( eklenirken) ünsüz benzeşmesi kuralı uygulanır?

a- Kitap

b-Okul

c- Defter

d- Kalem