6.Sınıf Türkçe Ekler Testi

1-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?

a-Yolcu

b- Evimiz

c-Türkçe

d-Kalemlik

 

2-‘’Yemeğin tadını çok beğendim.’’cümlesinde altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Ünlü daralması

b-Ünsüz benzeşmesi

c-Ünsüz yumuşaması

d-Ünlü düşmesi

3-Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirilirse ünlü düşmesi meydana gelmez?

a-Ağız

b-Böcek

c-Gönül

d- Sabır

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek olacak bir sözcük vardır?

 

a)Öğleden sonra parkta buluşuruz.

b)Çocuk sessizce başını öne eğdi.

c)Kar bütün gece hiç durmadan yağdı.

d)Merdiveni hızlı hızlı çıkınca soluğum kesildi.

5-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

a)Tepecik

b)Sıcacık

c)Ömre

d)Küçücük

 

6-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek alırsa ünlü kaybına uğrar?

a)Burun

b)Odun

c)Somun

d)Torun

 

7-‘’Mutlu olma sanatını çocuklara öğretmeleri gerekirdi;felaket başımıza çöktüğünde değil;büyük bir sıkıntımız olmadığı,hayatın acılıklarının ufak tefek aksamalardan ibaret olduğu zamanlarda.’’

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki paragrafın anlatmak istediği düşünce ile aynı doğrultudadır?

 

A)Zor günlerde,felaketlerin olduğu zamanlarda çocuklara nasıl mutlu olunması gerektiğini öğretmek gerekir.

B)En kötü felaketlerden hemen sonra çocuklara mutlu olma sanatı öğretilmelidir.

C)Hayat acılıkların,ufak tefek aksamalardan ibarettir.

D)Mutlu olma sanatını öğretmek için felaketleri beklememek gerekir.

8-Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A)Sarardım

B)Çalışmalıyım

C)Başlayacağım

D)Dertleşiyoruz

 

9-Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?

A)Yazlığımız

B)Terlikçi

C)Arabalardan

D)Bilginlik

 

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imla) yanlışı yapılmıştır?

 

A)O kalemden bende de var.

B)Okulun oradaki cadde de kitapçı var.

C)Ödevimi teneffüste de tamamlayabilirim.

D)Yeni açılan bir sergide öğretmenimi gördüm.

11- Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?

 

A. Kuşlar soğuğa hazırlıksız yakalandı.

B. Dağlar kadar derdim var.

C. Gücümüz yavaş yavaş tükeniyor.

D. Kitaptaki soruları çarçabuk cevapladı.

 

12-.Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

 

A. Necip Fazıl’ın Çile adlı bir kitabı vardır.

B. Türkiye’nin en büyük ili Konya’dır.

C. En güzel mevsim kış mevsimidir.

D. Dünya’nın bir tane uydusu vardır.

 

13. Aşağidaki kelimelerden hangisinin köküne "-mek,-mak" eklerinden biri getirilebilir?

A) Mavili B) Bilgin

C) Gözlük D) Sarışın

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır?

A) Doldursa içimi orada

B) Baygın kokusu iğdelerin,

C) Bilmese tadını kederin

D) Bu her âlemden uzak ada.

 

15-Cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır?

A.Balkonda çay içtik.

B.Kitaplar tek dostumdur.

C.İki saat ders çalıştı.

D.Ağacı sev, yeşili koru.

16-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim kökünden türememiştir?

A.Yağmurlu

B.Güneşli

C.Bulutlu

D.Karlı

17- Ağaçların çiçeklenip, ekinlerin büyümeye başladığı günlerde köyüne gider, çocukluk 

1 2 3

günlerini sanki yeniden yaşardı.

4

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerle-rinden farklıdır.?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

 

18- Aşağıdaki cümlerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.?

a) Aralarında sıkı bir dostluk vardır. b) Kapıda bir yabancı var.

c) İnatçılar çevrelerinde pek sevilmezler. d) Bayramda sokaklar çok kalabalıktı.

 

 

19-.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır?

 

A) Algıladı C) Pazarlıktan

B) Yolcular D)Durağımız

 

20- ”Kervan geçirmeyen beller sizdedir.

                          I

Şahin uçurtmayan yeller sizdedir.

                 II

Delirip köpüren seller sizdedir.

  III

Ezelden beri dumanlı mısınız?”

                         IV

Numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?

A) I ve II B)I ve III C)II ve III D)III ve IV