MATEMATİK İŞLEMLERİ VE CEVAPLARI

1. (-14)+ (-7)+(+11) işleminin sonucu kaçtır?
A) - 32
B) -10
C) 8
D) 10
2.  işleminin sonucu kaçtır?
A) -9
B) -3
C) 3
D) 9
3.  işleminin sonucu kaçtır?
A) - 25
B) - 16
C) - 7
D) 25
4.  ise a’nın değeri kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 12
5. 4 katının 3 fazlası -5 olan sayı kaçtır?
A) - 11
B) - 2
C) 2
D) 12
6.  rasyonel sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
 
7.  ise a’nın değeri kaçtır?
 
 
8.  ise ‘‘m’’ değeri kaçtır?
 
 
9.  işleminin sonucu kaçtır?
A) 10
B) 250
C) 777
D) 1250
10.  işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,03
B) 0,3
C) 3
D) 30
11.  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
 
12. Bir kenarı a birim olan karenin çevresinin uzunluğu bir beşgenin çevresinin uzunluğuna eşittir. Bu beşgenin bir kenarının uzunluğu a cinsinden nedir?
 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?
A) Dün elektrikler kesildi.
B) Okula gidelim.
C) Eve ne zaman döneceksin?
D) Görüşürüz.

14. Aralarında üçer yaş bulunan 3 kardeşin yaşları toplamı 54 olduğuna göre, büyük kardeş kaç yaşındadır?
A) 15
B) 18
C) 21
D) 24

15. Aşağıdakilerden hangisi  eşitsizliğinin çözüm kümesinin bir elemanı değildir?
A) - 9
B) - 7
C) - 4
D) – 3

16.  eşitsizliğinin reel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdaki sayı doğrularından hangisinde koyu çizgi ile gösterilmiştir?
 


 

17. Yandaki kareli kâğıt üzerinde verilen O noktasının d doğrusuna göre simetriği hangi noktadır?
A) K
B) L
C) M
D) N

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Karenin dört simetri ekseni vardır.
B) Dikdörtgenin iki simetri ekseni vardır.
C) İkizkenar üçgenin iki simetri ekseni vardır.
D) Dairenin sonsuz simetri ekseni vardır.

Denklemi y=-2x+6 olan doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
 

20. A(2, m) noktası 3y=5x-4 doğrusu üzerinde olduğuna göre, m kaçtır?
A) 2
B) 1
C) - 1
D) - 3

 

 

 

1. B
2. D
3. C
4. B
5. B
6. D
7. B
8. D
9. A
10. C
11. D
12. A
13. A
14. C
15. D
16. C
17. B
18. C
19. A
20. A