7.Sınıf Matematik Testi 23

1- %15 faiz ile 3 yıl süreyle bankaya yatırılan 600 TL kaç TL faiz getirir?

 

A.) 90          B.)  290       

C.) 270         D.) 240

 

2-  Düzgün beşgenin bir dış açısı kaç derecedir?

 

A) 62      B)72     C)82    D)108

 

 

3-   Bir üçgenin kenarları 3, 4 ve 5 sayılarıyla doğru orantılıdır. Üçgenin çevresi 48cm’dir.Bu üçgenin en uzun kenarı kaç cm’dir?

 

A) 12     B) 16       C) 20     D)24

  

 

4-   “Bir  sayının 7 katının 13 fazlası” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) a.7 + 13         B) a(7-13)

C) a.7-13            D) a(7+13)

 

5-   2,5,a,11,13,b,c     tam sayılarının aritmetik ortalaması 10  olduğuna göre ,a,b,c  tamsayılarının  aritmetik ortalaması kaçtır?

 

A)39               B)33,6               

C)13                D)10

 

 

6-    3,4,5,X,11,12,15,18    sayı dizisinin medyanı 9  olduğuna göre , x kaçtır?

 

A)   7               B)8              

C) 9                  D)10

 

7-   Bir düzgün dokuzgenin bir iç açısının ölçüsü ile bir dış açısının ölçüsü arasındaki fark kaçtır?

 

A)140º      B)100 º     

C)80º       D)40º

 

 

8-   x ile y-8 ters orantılıdır. x=5 iken y =4 olduğuna göre x=-4 iken y kaçtır ?

 

A-13             B)-5               

C)5              D)13

 

9-  A( a, -2 ) noktasının ordinat eksenine dik uzaklığı 3 birim,B( 1, b ) noktasının apsis eksenine dik uzaklığı 5 birimdir. a<0 ve b>0 ise a+b kaçtır?

 

A) – 2    B) 1   C) 2   D) 4

 

10-    KDV hariç satış fiyatı 20 TL olan bir ilaç, % 5 KDV  oranı ile satılmaktadır. Bu ürünün KDV dahil satış fiyatı kaç TL dir? 

 

A)  21    B)22     C)23      D)24  

11- 300 TL para 16 aylığına bir bankaya yatırıldığında 40 TL faiz geliri elde edilmektedir. Buna göre bankanın yıkık faiz yüzdesi kaçtır?

 

A)5             B)8           

C)9             D)10

 

12-    Aşağıdaki geometrik şekiller biçiminde verilen saç levhalardan, hangisinin ağırlık merkezi, köşegenleri kullanılarak bulunamaz?

 

A) Deltoid     

 

B) Düzgün altıgen   

 

C) Paralelkenar            

 

D) Eşkenar dörtgen

 

 

13-  Kenar uzunlukları 3cm ,4cm  ve 5cm  olan üçgene eşit olan üçgenlerden kaç tanesini alt alta  ve yan yana yapıştırarak bu üçgene benzer ve benzerlik oranı 1/3 olan büyük üçgen elde ederiz?

 

A) 4              B) 9 

C) 12             D)  16

 

         

 

14- Bir dış açısı 40 derece olan düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?

 

A) 540       B) 720   

C) 900       D) 1260

 

 

15-  Bazıları evli olan yolcuların bulunduğu bir otobüste 36 erkek,23 kadın yolcu vardır.Bu otobüsten kaç evli çift  ilk durakta inerse ,erkek yolcuların sayısı kadın yolcuların sayısının  2 katı olur?

 

A)7     B)10     C) 13   D) 15

 

 

16-  Cemil,önce 9 adım ileri,sonra 3 adım geri atıyor.Toplam 432 adım atan Cemil,başlangıç noktasından kaç adım ileri gitmiştir?

 

A) 200       B) 208        

C) 216        D) 220

 

17-  KDV’siz fiyatı 20 ytl,KDV’li fiyatı 24 ytl olan bir ürüne %kaç KDV uygulanmıştır?

 

A)10                 B)20              

C)22                 D)24

 

 

18-   Bir sınıftaki kızların sayısı 2 ile doğru orantılı erkeklerin sayısı 3 ile ters orantılıdır.sınıf mevcudu 42 ise bu sınıfta kaç erkek vardır?

 

A)6               B)12            

C)18              D)24

 

 

19-   9,7,6,10,14,5,5,8sayı dizisinin medyanı kaçtır?

 

A)6                       B)7               

C)7,5                      D)9

 

20-   %20 zararla 120 YTL ye satılan bir ürünün maliyeti nedir?

 

A)130             B)140            

 

C)150              D)160

 

 

CEVAPLAR 1C  2B   3C   4A   5C  6A  7B   8D  9C   10A   11D   12A   13B   14D   15B  16C  17B   18A   19C  20C