7.Sınıf Matematik Testi 26

1- 156 cevizi üç kardeş 3,7 ve 2 sayılarıyla orantılı olarak paylaşıyorlar. En çok alan kardeş kaç ceviz almıştır?

A) 91          B) 120             

C) 128             D)131

 

 

2-  a ve b doğal sayı olmak üzere

 

a / b = 4 / 9     ve     b / c = 2 / 5  ise  a / c oranı kaçtır?

 

A) 4 / 5          B) 8 / 45       

C) 12 / 15        D) 20 / 25

 

3-  [(2-6)+24:3-1]=?      

 

A) 3            b) 2       

c) 1             d) 4   

 

 

4-   4(x-4)-2(8-x)=4 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)-6     b)0    c)6      d)9

 

 

5-   3 eksiğinin 5 katı 20 ye eşit olan sayı kaçtır? 

Okuduğunuz problemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 5x-3=20     b) 5(x-3)=20   

c) 5x+3=20     d) 5(x+3)=20

 

 

6-  300 elma 3 kardeş arasında 2 ile ters 3 ve 4 ile doğru orantılı olarak paylaştırılırsa en az payı alan kardeş kaç elma alır?

 

a) 10     b) 20     c) 40     d) 80

 

7-  x  ve y sayma sayıları ile ilgili olarak 3x=5y bağıntısı veriliyor.Buna göre x+y aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

a) 16     b) 48     c) 60     d) 104

 

8-  4 işçi 4 otomobili 4 günde boyarsa aynı nitelikteki 7 işçi 7 otomobili kaç günde    boyar ?

A) 7          B) 6             

C) 4          D) 3 

 

9-   Bir işçinin günde 6 saat çalışarak 12 günde tamamladığı işi 3 işçi günde 8 saat çalışarak kaç günde tamamlar?

a) 3

b) 6

c) 24

d) 30

 

10- Yaşları 6,8,10 olan üç kardeş 48 cevizi yaşları ile doğru orantılı olarak paylaşacaklardır.En büyükleri kaç ceviz alacaktır?

 

A)12           B)16              

C)20          D)24

 

 

11- Hangi sayının 2 katının 7 fazlasının 5 katı 50 eder? Probleminin denklemi aşağıdakilerden hanigisidir?

 

A) 5(2x-7)=50    

B) 5(2x+7)=50    

C) 2(5x+7)=50             

D) 5.2x+7=50

 

12-  İç açılarının toplamı 1440 derece olan bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegenler bu çokgeni kaç tane üçgene ayırır?

 

  A) 5      b) 6     c) 7       d) 8 

 

 

13-  Benzer iki karenin benzerlik oranı 2/3 tür.Küçük olan karenin çevresi 24cm ise büyük olan karenin çevresi kaç cm dir?

 

A)16   b)   26   c)36     d)46

 

14-   Aynı yayı gören iki cevre açının ölçüleri toplamı  160 derece ise aynı yayı gören merkez açının ölçüsü kaç derecedir?

 

a) 160         b) 80        

c) 70          d) 60

 

 

15-   6    12   18    ?    30    36   örüntüsünde  soru işareti yerine  hangi sayı gelmelidir?

 

a) 19        b) 24     c) 26       d) 28

 

 

16-   Bir açının  bütünleri , kendisinin iki katından  30 derece fazla ise  küçük açı kaç derecedir?

 

a) 40       b) 50      c) 60      d)  70

 

 

17-    -8 .k.3 = 48 ise  k  aşağıdakilerden hangisidir?

 

 a) -24    b) 16     c)   -2      d)  -8

 

18-   (-13) sayısı hangi sayı ile toplanınca +2 ye eşit olur?

 

a) -11        b) 15    c) 11        d) -15

 

19- Bir anne ile kızının yaşları toplamı 68 dir. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 4 yaş fazladır. Annenin yaşı kaçtır?                                                                                                     

a)46       b)48       c)50       d)52

 

20-  Bir otobüste toplam 16 kişi bulunmaktadır.Durakta bu otobüse 4 evli çift binince erkeklerin sayısı bayanların sayısının 2 katı oluyor.

 

Buna göre otobüste başlangıçta kaç bayan vardır?

 

 A) 4      B)5     C) 6      D) 8

 

 

  

  

CEVAPLAR 1A  2B   3A   4C   5B  6B  7C   8C  9A   10C   11B   12D   13C   14A   15B  16B  17C   18B   19D  20A