Geometrik Cisimler

GEOMETRİK CİSİMLER

İçi dolu geometrik şekillerden oluşan cisimlere geometrik cisimler denir. Bunlar yüzeylerden oluşmuştur.(Yüzey  = Dikdörtgensel bölge, karesel bölge, Üçgensel Bölge, Daire…vb)

Prizmalar, Silindirler, Koni, Küre ve piramitler yaygın kullanılan geometrik cisimlerdir.