Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası : Ormancılık

Yayınlanma Kpss Coğrafya

ORMANCILIK

 

Türkiye, sıcaklık ve yağış koşulları bakımından ormanın yetişmesine genel olarak elverişlidir. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı alanlar hariç, ülkemizin % 70'lik kısmının orman olması gerekir. Fakat, bugün bu oran % 26 civarındadır. Bu durum ormanlarımızın büyük bir kısmının yok edildiğini göstermektedir.

 

Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı (%)

 

Karadeniz Bölgesi ..........................................25

 

Akdeniz Bölgesi .............................................24

 

Ege Bölgesi ...................................................17

 

Marmara Bölgesi ...........................................13

 

Doğu Anadolu Bölgesi ....................................11

 

İç Anadolu Bölgesi ..........................................7

 

G. Doğu Anadolu Bölgesi ..................................3