Çokgenler

Yayınlanma Kpss Geometri

 

Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan üç ya da daha fazla noktanın ikişer ikişer birleştirilmesiyle beraber oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen
denilmektedir. Kpss geometri dersinde kenar sayılarına göre adlandırılan çokgenler, üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen … gibi değişik kenar sayılarına
göre isimler alır.


 Sırasıyla üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen.


 

 

α= Dış Açı.

β= İç Açı.

[AD]= Köşegen: Çokgende komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına çokgen denilmektedir.

 

* n Kenarlı Konveks (Dış Bükey) Bir Çokgenin Özellikleri:
•İç açılar toplamı 180 derecedir. (n-2)
•Dış açılar toplamı her zaman sabittir ve 360 derecedir.
•Tüm iç ve dış açılar toplamı n.180 derecedir.
•Köşegen sayısı formülü:
•Bir köşeden (n-3) köşegen çizilir. Bunlar (n-2) tane üçgen oluşturmaktadır.

 

Düzgün Çokgen

 

Tüm kenarları ve tüm iç açıları eş olan dış bükey çokgene düzgün çokgen denir.

 

 

Düzgün Beşgen

 

 


Kpss geometri dersinde Kenar sayısı tek olan beşgen, yedigen, dokuzgen gibi düzgün çokgenlerde bir açıdan karşı kenara indirilen dikme düzgün çokgenin simetri ekseni olmaktadır. Simetri ekseni aynı zamanda bir çokgende yükseklik, kenarortay ve açıortay görevi de yapmaktadır.

 

 


Düzgün Altıgen

 

 

 
Kenar sayısı altıgen, sekizgen gibi çift olan düzgün çokgennlerde karşılıklı köşeleri her iki tarafında eşit sayıda kenar kalacak şekilde birleştiren doğru simetri eksenidir.

 

 

 

Düzgün altıgenin tüm simetri eksenleri çizilirse, düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgene ayrılır. Böylece ; sonucu ortaya çıkmaktadır.