Üçgende Kenarortay

Yayınlanma Kpss Geometri

 


* Bir üçgenin kenarortayları tek bir noktada kesişirse bu noktaya ağırlık merkezi denir ve G ile

gösterilir. Kenarortaylar birbirlerini kenarlarına

doğru 1, köşeye doğru 2 oranında bölmektedirler.

 

 

* Kenarortay Teoremi: [AD] uzunluğu kenar ortay olmak üzere;

 

 

 formülleri oluşmaktadır. Bu formüllerden şu sonuç çıkmaktadır:

* Bir ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ve [AD] uzunluğu kenarortay olmak üzere;

 

 

 

* Bir ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ve A açısı 90 derece olmak üzere;

 

 

 

* Bir ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ve G açısı 90 derece olmak üzere;