Matematik Temel Bilgi

Yayınlanma Kpss Matematik

Temel Bilgi ve İşlem Yeteneği – 1

 

Temel bilgi ve işlem yeteneği konusunun birinci bölümünü oluşturan sayı kümeleri ve tam sayılarda dört işlem konularını her beraber işleyelim.

 

SAYI KÜMELERİ

 

1) Rakam: (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) şeklinde sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir.

 

2) Sayı: (3,  - \sqrt {\frac{6}{7}} ,199, -5,) şeklinde rakam veya rakamlarla bir araya gelen dizilimlere sayı denir.

 

3) Doğal Sayılar (N): (0,1,2,3,4,5,6,7…….) şeklinde sonsuza kadar giden 0 ve pozitif sayılara doğal sayı denir.

 

4) Sayma Sayıları (S): (1,2,3,4,5,6,7……..) şeklinde sonsuza kadar giden pozitif doğal sayılardır. İçinde 0 yoktur , bu da doğal sayılardan tek farkıdır.

 

5) Tam Sayılar (Z): (……-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5…) şeklinde gösterilen sayı kümelerine tam sayı denir.

 

(……-5,-4,-3,-2,-1) şeklinde – sonsuzdan başlayıp -1’e kadar olan bölüme negatif tam sayılar denir.

 

(1,2,3,4,5…) şeklinde 1’den başlayıp + sonsuza kadar giden bölüme de pozitif tam sayılar denir.

 

TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM

 

1) Toplama İşlemi: Pozitif  (+) sayıların toplamında sayılar normal bir şekilde toplanır ve sonuca yazılır. Negatif (-) sayıların toplamında da sayıların hepsi negatif ise , sayılar yine aynı şekilde toplanır sonucun başına (-) yazılır. Zıt işaretli sayılarda da toplamı büyük olanın işareti yazılır. Zıt işaretli sayılarda önce pozitif ve negatif sayıları ayrı ayrı toplayıp daha sonra aralarında tek işlem yapmak daha kolay olacaktır.

 

Örnek: 9+16+4 = 29

 

-9-22-5-3=-39

 

(-8)+6+(-14)+9+(-11)= 15-33= -18

 

2) Çıkarma İşlemi: Bilindiği üzere büyük sayıdan küçük sayı çıkartılırsa sonuç pozitif , küçük sayıdan büyük sayı çıkartıldığında sonuç negatif olmaktadır. Negatif sayıların birbirinden çıkarılma işleminde en çok dikkat etmemiz gerekn işaretlerin birbirleriyle çarpımı olacaktır.

 

Örnek: (-20)-(-3)+(-5)-(-9) = -13

 

3) Çarpma ve Bölme İşlemi: Öncelikle unutmamamız gereken şey aynı işaretli iki sayının çarpımı ve bölümünde sonuç pozitif; ters işaretli iki sayının çarpımı ve bölümünde ise sonuç negatif olacaktır.

 

\begin{array}{l}<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ( + ).( + ) =  + \\<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ( + ).( - ) =  - \\<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ( - ).( - ) =  +<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> \end{array}                  \frac{{( + )}}{{( + )}} =  + {\rm{     }}\frac{{( - )}}{{( + )}} =  - {\rm{      }}\frac{{( - )}}{{( - )}} =  +