Hukuk Kavramı Özet Anlatım

 

 

 

Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek 

Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen,

uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. Hukukun gerekliliğini

 

kanıtlayan bir örnek türetebilmek

 

 

 

Sosyal hayatın bir düzen içinde olması için kişilerin gerek birbirleriyle gerek toplumla olan

 

ilişkilerinde uyacakları birtakım kuralların varlığı zorunludur. Kişiler sosyal hayattaki

 

ilişkilerinde bu kuralların koymuş olduğu "emir" ve "yasaklar"a uygun biçimde davranmak

 

zorundadırlar. Aksi halde, bir takım tepkilerle karşılaşırlar. Bu tepkiye yaptırım

 

(müeyyide) diyoruz. Sosyal hayatı düzenleyen kuralların kaynaklarını ve bunlar

 

arasındaki temel farklılıkları sıralayabilmek

 

 

 

Hukuk, sosyal hayatı düzenleyen kurallardan sadece biridir. Diğer sosyal kuralları din,

 

ahlak ve görgü kuralları olarak sayabiliriz.

 

 

 

Din kuralları, yüce güç tarafından konulmuş ve peygamberler vasıtası ile kişilere ulaşmış

 

bulunan birtakım emir ve yasaklardan oluşan kurallardır. Yaptırımı manevidir. Kişiyi bu

 

kurallara uymaya zorlayamayız.

 

 

 

Ahlâk kuralları, sosyal hayatta gerek kişinin kendi nefsine karşı, gerekse kişilerin

 

birbirlerine karşı nasıl davranması gerektiğini gösteren kurallardır. Bu kuralların yaptırımı

 

da manevidir.

 

 

 

Görgü kuralları, bir kimsenin belli bir olayda ne şekilde davranması gerektiğini gösteren

 

manevi yaptırımlı sosyal kurallardır.

 

 

 

Hukuk kuralları, sosyal hayatta kişilerin birbirleri ile ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen

 

maddi yaptırımlı, yani devlet gücü ile desteklenmiş kurallar olduğu için diğer sosyal

 

kurallardan ayrılmaktadır. Kişiler hukuk kurallarına uymak zorundadırlar. Oysaki diğer

 

sosyal kurallar manevi yaptırıma sahip oldukları için bu kurallara uymak zorunlulukları

 

bulunmamaktadır.