Vatandaşlık Püf Noktaları (Tablolu Özet)

1/3

 

 184 MİLLETVEKİLİ

 

EN AZ TOPLANTI YETER SAYISI

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TEKLİF SAYISI

 

CUMHURBAŞKANININ VATANA İHANETLE SUÇLANDIRILMASI TEKLİFİ

 

3/4

 

413 MİLLETVEKİLİ

 

CUMHURBAŞKANININ VATANA İHANETLE SUÇLANARAK YÜCE   DİVANA SEVKİ

 

1/5

 

110 MİLLETVEKİLİ

 

ANAYASA MAHKEMESİNE DAVA AÇABİLMEK İÇİN GEREKEN MİLLETVEKİLİ SAYISI

 

MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA MECLİS BAŞKANI  ARACILIĞIYLA ÇAĞIRABİLECEK MİLLETVEKİLİ SAYISI

 

 

 

SALTÇOĞUNLUK

 

(½+1 )

 

276 MİLLETVEKİLİ

 

YÜCE DİVANA SEVK KARARI

 

DEVAMSIZLIK NEDENİYLE MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

 

GENSORU SONUCUNDA VE GÖREV SIRASINDAKİ GÜVEN İSTEMİ SONUCUNDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINDA HÜKÜMETİN VEYA BAKANIN DÜŞÜRÜLMESİ

 

MECLİS BAŞKANLIĞI VE KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ SEÇİMİNDE 3. TURA KALINMASI DURUMUNDA İSTENEN OY ORANI

 

3/5

 

330 MİLLETVEKİLİ

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN KABULÜ İÇİN İSTENEN EN AZ OY ORANI

 

 

 

GENEL YA DA  ÖZEL AF İLANI

 

 

 

 

 

20 MİLLETVEKİLİ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTEREBİLMEK İÇİN GEREKLİ SAYI

 

SİYASİ PARTİ GRUBU OLUŞTURABİLMEK İÇİN GEREKEN MİLLETVEKİLİ SAYISI

 

GENSORU,MECLİS ARAŞTIRMASI,GENEL GÖRÜŞME İÇİN ÖNERGE VEREBİLME

 

2/3

 

    OY ORANI

 

MECLİS BAŞKANI VE KAMU BAŞDENETÇİSİ SEÇİMİNDE İLK 2 OYLAMADA İSTENEN OY ORANI

 

ANAYASA MAHKEMESİNİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE İPTALE,SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASINA VE DEVLET YARDIMINDAN YOKSUN BIRAKILMASINA KARAR VERMESİ İÇİN İSTENEN OY ORANI

 

NOT:TBMM’nin toplantıya katılan üyelerinin yarısından 1 fazlasına basit çoğunluk olarak nitelendirilir.Ama bu sayı meclis üye tamsayısının ¼+1den (139 mv.den) az olamaz. Üye tamsayısının salt çoğunluğu,3/5’i,2/3’ü,3/4’ü  NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKTUR.

 

5 GÜN

 

Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanması gereken süre

 

 

 

7GÜN

 

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili veya üyeliği  düşürülen  milletvekilinin Anayasa Mahkemesine başvurması gereken süre

 

Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının ardından Mecliste hükümet programının okunması ve güvenoyu için tanınan süre

 

 

 

10 GÜN

 

Anayasa değişiklikleri ve kanunların şekil bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla dava açma süresi

 

 

 

15 GÜN

 

TBMM Çalışmalarına 15 günü geçmemek üzere ara verebilir

 

Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması veya üyeliğinin düşürülmesi kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine açılan iptal davaları sonrasında Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde kararını açıklar

 

Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içinde yayımlar

 

Boşalan bakanlığa 15 gün içinde atama yapılır.

 

 

 

     45 GÜN

 

Kanunların yürürlük tarihi belirtilmediyse yürürlüğe girme tarihi

 

Tüzüklerin yürürlük tarihi belirtilmediyse yürürlüğe girme tarihi

 

Seçimlerden sonra hükümet kurulması için tanınan süre

 

60 GÜN

 

Cumhurbaşkanlığı seçimi ,görev süresinin dolmasından dolayı yapılıyorsa görev süresinin bitiminden önce; istifa veya ölüm gibi nedenlerle seçim yapılıyorsa istifa veya ölümün ardından 60 gün içinde tamamlanır.

 

Kanunların esas bakımından ,KHKlerin TBMM içtüzüklerinin Şekil veya esas yönünden denetimi için dava açma süresi

 

 

 

  90 GÜN

 

Meclisin tatili 3 ayı geçemez

 

Cumhurbaşkanının seçimi yenilemesi durumunda  bu kararın Resmi Gazetede yayımından itibaren 90 gün sonraki ilk Pazar günü seçim yapılır

 

Bir ilin yada seçim çevresinin hiç milletvekili kalmaması durumunda 90 gün sonraki ilk Pazar günü seçim yapılır

 

4 AY

 

Olağanüstü hal veya sıkıyönetimin Meclis tarafından uzatılabileceği süre

 

6 AY

 

 

 

Olağanüstü hal veya sıkıyönetimin ilan süresi

 

 

 

 

 

1 YIL

 

TBMM tarafından reddedilen tasarı ve teklifler red tarihinden itibaren 1 tam yıl geçmedikçe yeniden verilemez

 

Savaş nedeniyle seçimler 1 yıl ertelenebilir

 

Seçim kanunlarında meydana gelen değişikler 1 yıl içindeki seçimlere uygulanmaz