Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Konu Anlatımı

Yayınlanma Kpss Vatandaşlık

 

 

 

İl Genel İdaresi İlçe İdaresi Bucak Bölgesel Örgütler

 

Vali İl İdare Şûbe İl İdare Kaymakam İlçe İdare Şûbe İlçe İdare

 

Başkanları Kurulu Başkanları Kurulu

 

1-İl Genel İdaresi

 

İllerin kurulması, kaldırılması, ad, merkez ve sınırlarının belirtilme ve değiştirilmesi kanunla olur.

 

a) Vali: İstisnâi bir memuriyettir. Devlet ve hükümetin temsilcisidir. İç İşleri Bakanının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

 

Görev ve yetkileri:

 

• Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak.

 

• İlde kamu düzenini sağlamak için tüm kolluk karar ve tedbirlerini almak.

 

• Resmî törenlere başkanlık etmek, yabancı ülke konsoloslukları ve komşu ülkelerin sınır makamları ile ilişkide bulunmak.

 

• İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesâyet yetkilerini kullanmak.

 

b) İl İdare Şûbe Başkanları:Başkentteki bazı bakanlıkların bağlı kuruluşları ile ana hizmet birimlerinin ildeki servisi niteliğindedirler. İl İdare Şube Başkanları, valinin emri altındadırlar. Kendi görev alanlarına giren işlerin yürütülmesinde valiye karşı sorumludurlar. İl İdare Şûbe Başkanları şunlardır:

 

• Hukuk İşleri Müdürü

 

• Milli Eğitim Müdürü

 

• Sağlık Müdürü

 

• Tarım Müdürü

 

• Veteriner Müdürü

 

• Bayındırlık Müdürü

 

• Defterdar

 

c) İl İdare Kurulu: Vali veya valinin görevlendirdiği vali yardımcısının başkanlığında, yukarıdaki kişilerden oluşur.

 

2-İlçe İdaresi

 

İlçelerin kurulması, kaldırılması, ad, merkez ve sınırlarının belirtilme ve değiştirilmesi kanunla olur.

 

a) Kaymakam: İlçe İdaresinin başıdır. Meslekî bir memuriyettir (devleti değil, hükümeti temsil eder). İç İşleri Bakanlığı Müdürler Kurulu’nun teklifi ve İç İşleri Bakanı’nın teklifi onaylaması üzerine müşterek kararnâme ile atanır.

 

Görev ve yetkileri:

 

• Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak.

 

• İlçede kamu düzenini sağlamak için tüm kolluk karar ve tedbirlerini almak.

 

• Resmî törenlere başkanlık etmek.

 

• İlçedeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesâyet yetkilerini kullanmak.

 

b) İlçe İdare Şûbe Başkanları – İlçe İdare Kurulu:

 

• Milli Eğitim Müdürü

 

• Tarım ve Köy İşleri Müdürü

 

• Hastane Baş Hekimi ( hastane yoksa, Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi )

 

3-Bucak İdâresi: Bucak Müdürleri İç İşleri Bakanı tarafından atanır. Görev yerlerini vali belirler.

 

4-Bölgesel Örgütler: Anayasada, birden çok ili içine alan ve merkezî idâre teşkilâtı olan bölge idârelerinin kurulabileceği ön görülmüştür. Ülkemizin ilk bölgesel kalkınma planı GAP’ tır.