Türkiye'nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşların Tamamı

 

 

 

 BiRLEşMiş MiLLETLER (BM)

 

 

-1945’te  Uluslar  Arası  barışı  korumak  dünya  barışına  ve  güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

 

-Türkiye    kurucu    üyedir.    (    TÜRKiYE,    KORE,    SOMALi,    BOSNA-HERSEK, AFGANiSTAN VE LÜBNAN’A asker göndermiştir )

 

 

KUZEY ATLANTiK ANTLAşMASI TEşKiLATI (NATO)

 

 

-II. Dünya savaşı sonrası, Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikasına karşı kurulmuştur. (1949 Brüksel) Savunma ittifakıdır.

-Türkiye 1952’de üye olmuştur.

 

 

AVRUPA GÜVENLiK VE işBiRLiĞi TEşKiLATI (AGiT)

 

 

-Amacı, uluslar arası işbirliği, barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasıdır.

-1973’te 32 Avrupa ülkesi, ABD ve Kanada’nın katılmasıyla başlamıştır.

 

 

KARADENiZ EKONOMiK işBiRLiĞi TEşKiLATI (KEi)

 

 

-Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler (Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan) tarafından, Türkiye öncülüğünde kurulmuştur.

-Amacı,  üye  ülkeler  arasında  ekonomi,  ulaştırma,  turizm,  ticaret  vb. alanlarda işbirliği yapmaktır.

 

 

EKONOMiK işBiRLiĞi VE KALKINMA TEşKiLATI (OECD)

 

 

-1948’de kurulmuştur. Merkezi Paris’tir.

-Amacı, yine ülkelerin ekonomik ve sosyal refah düzeylerini yükseltmek için çalışmaktır.

 

 

EKONOMiK iŞBiRLiĞi TEşKiLATI (ECO)

 

 

-Merkezi iran (Tahran) dır.

-Amacı üye devletler arasında ekonomi, ticaret, ulaşım, haberleşme gibi konularda işbirliği yaparak, gelişmeyi sağlamaktır.

 

 

 

 

-ÜYELERi;  Türkiye,  Afganistan,  iran,  Pakistan,  Azerbaycan,  Kazakistan, Türkmenistan,  Kırgızistan,  Özbekistan,  Tacikistan.

 

 

BATI AVRUPA BiRLiĞi (BAB)

 

 

-Başlangıçta    Alman    tehdidine    karşı    1948-Brüksel    Antlaşması    ile kurulmuştur. (ingiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg)

-Zamanla  amacından  uzaklaşıp,  S.S.C.B’  ye  karşı  bir  kuruluş  haline gelmiştir.

-1949’da  NATO  ile  birleşmiştir.  (  Günümüzde  AB’nin  savunma  yapısını oluşturmaktadır.)

 

 

NOT : Türkiye üye değildir.

 

 

iSLAM KONFERANSI TEşKiLATI (DIC,iKT)

 

 

-1969’da Fas (Rabat) ta kurulmuştur.

-Amacı, islam dünyasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamaktır.

-Türkiye ile birlikte 54 üyesi vardır.

 

 

TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARI ORTAK YÖNETiMi (TÜRKSOY)

 

 

-1933’te Ankara’da kurulmuştur. (Resmi dili Türkçe’dir)

-amacı, resmi dili Türkçe olan devletler ve Türkçe konuşan topluluklar arasında kültürel ilişkileri geliştirmektir.

-ÜYELERi;  Türkiye,  Azerbaycan,  Kazakistan,  Kırgızistan,  Özbekistan  ve Türkmenistan’dır.

 

 

 

AVRUPA KONSEYi

 

 

-1949’da 21 Batı Avrupa ülkesi tarafından kurulmuştur. (Fransa-Salsburg)

 

 

-konseyin  amacı;  üye  ülkeler  arasındaki  ekonomik  ve  sosyal  ilişkileri sağlamaktır.

-Konseyin organları arasında;

-Avrupa insan Hakları Komisyonu

-Avrupa insan Hakları Divanı

-Kültürel işbirliği Konseyi bulunur.

-AVRUPA iNSAN HAKLARI MAHKEMESi, Avrupa Konseyi’nin adli koludur.

-Türkiye, vatandaşlarına AiHM’ e bireysel başvuru hakkını 1987’de kabul etmiştir.

-Türkiye, AiHM’ in zorunlu yargı yetkisini ise 1989’da kabul etmiştir