Uluslararası Kuruluşlar Konu Anlatımı III

 

14. G – 8 (GELİŞMİŞ 8 ÜLKE) 

 

 

 

 Dünyanın ekonomisi en gelişmiş 8 ülkesinin 

 

oluşturduğu bir örgüttür. 

 

 Üye ülkeler; Fransa, ABD, Kanada, İngiltere, 

 

Rusya, Almanya, Japonya, İtalya, 

 

(FAKİRAJİ)’dır. En son üye olan devlet 

 

Rusya’dır. 

 

 G-8 2011 Zirvesi; 26 - 27 Mayıs 2011 

 

tarihlerinde Fransa’nın Deauville Kasabası’nda 

 

yapılmıştır. 

 

 G-8 Zirvesi; 2012’de ABD’de, 2013’de 

 

İngiltere’de, 2014’de Rusya’da yapılacaktır. 

 

 Dünya üzerindeki toplam ihracatın % 51’ini 

 

yapmaktadırlar. 

 

 

 

15. D-8 (Gelişen 8 Ülke) 

 

 

 

 İslam ülkeleri arasında G-8 ülkelerine alternatif 

 

olarak kurulan bir oluşumdur. 

 

 Üyeleri; Bangladeş, Endonezya, Nijerya, İran 

 

Mısır, Türkiye, Pakistan ve Malezya’dır 

 

(BENİMToPuM). 

 

 D-8, 15 Haziran 1997’de İstanbul Çırağan 

 

Sarayı’nda 8 ülkenin liderlerinin katılımı ile 

 

resmen kurulmuştur. 

 

 D-8 üyelerinin tamamı aynı zamanda İslam 

 

Konferansı Örgütü’nün üyeleridir. 

 

ÖRNEK SORU 

 

Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en 

 

gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu 

 

birlik içinde yer alır? 

 

A) Rusya B) İsviçre C) Belçika 

 

 D) Hollanda E) Macaristan 

 

 (2003/KPSS) 

 

 Cevap: A 

 

 

 

ÖRNEK SORU 

 

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, kişi başına düşen 

 

geliri çok yüksek olduğu halde “gelişmiş ülkeler” 

 

grubunda yer almaz? 

 

A) ABD B) Almanya 

 

C) İngiltere D) Suudi Arabistan 

 

E) Japonya 

 

 (2006/KPSS Ortaöğretim) 

 

 Cevap: D 

 

 

 

ÖRNEK SORU 

 

G-8 zirvesi, 2008 yılında hangi ülkede 

 

yapılmıştır? 

 

A) ABD B) Rusya C) Japonya 

 

 D) Almanya E) Fransa 

 

 (2008/KPSS Önlisans) 

 

 Cevap: C 

 

 

 

TÜRKİYE’NİN KURUCU ÜYE 

 

OLDUĞU ULUSLARARASI 

 

KURULUŞLAR 

 

 BM (Birleşmiş Milletler) - 1945 

 

 KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı.) 

 

– 1992 

 

 D-8 (Gelişen 8 Ülke) – 1997 

 

 OECD (Avrupa Ekonomik İşbirliği Kalkınma 

 

Örgütü) – 1960 

 

 ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) – 1985 

 

 İKÖ (İslam Konferansı Örgütü) – 1969 

 

 İslam Kalkınma Bankası (IDB) - 1973 

 

 Avrupa Konseyi (CE) - 1949 

 

 Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi 

 

(TÜRKSOY) - 1993 

 

 Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) – 1930 

 

(Merkezi İsviçre’nin Basel kentindedir.) 

 

TÜRKİYE’NİN KURULUŞUNDAN 

 

KISA SÜRE SONRA ÜYE OLDUĞU 

 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

 

 Dünya Bankası (Kuruluş 1944) - Türkiye’nin 

 

üyelik tarihi 1947 

 

 IMF (Kuruluş 1944) - Türkiye’nin üyelik tarihi 

 

1947 

 

 NATO (Kuruluş 1949) - Türkiye’nin üyelik 

 

tarihi 1952 

 

 Avrupa Konseyi (Kuruluş 1949) - Türkiye'nin 

 

üyelik tarihi 1949 

 

TÜRKİYE’NİN ÜYE OLDUĞU BAZI 

 

ÖNEMLİ ULUSLAR ARASI 

 

KURULUŞLAR 

 

 Birleşmiş Milletler (BM) (Kurucu üye) 

 

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

 

(OECD) (Kurucu üye) 

 

 Avrupa Konseyi (Kurucu üye) 

 

 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 

 

(Kurucu üye) 

 

 Gümrük Birliği 

 

 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

 

(Kurucu üye) 

 

 İslam Konferansı (Kurucu üye) 

 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) 

 

 Dünya Bankası 

 

 Kuzey Atlantik Antlaşması (NATO) 

 

 Dünya Ticaret örgütü (WTO) 

 

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

 

 BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

 

(UNESCO) (Kurucu üye) 

 

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

 

 BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

 

 Batı Avrupa Birliği (BAB) 

 

 Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) 

 

 İslam Konseyi (ICO) 

 

 Asya Kalkınma Bankası (ASDB) 

 

 Uluslararası İmar Bankası (BIS) 

 

 Avrupa Patent Ofisi (EPO) 

 

 Avrupa Telekomünikasyon Standartları 

 

Enstitüsü (ETSI) 

 

 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 

 

(1962) 

 

 Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği 

 

(FIFA) (1923) 

 

 

 

TÜRKİYE’NİN ÜYESİ OLMADIĞI 

 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

 

 Avrupa Birliği 

 

 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 

 

 Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 

 

(OAPEC) 

 

 Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 

 

(NAFTA) 

 

 Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 

 

(LAFTA) 

 

 Gelişmiş 8 Ülke (G-8) 

 

 Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA) 

 

 Nordik Konseyi 

 

 Arap Para Fonu (AMF) 

 

 

 

 

 

ÖRNEK SORU 

 

Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden 

 

hangisine üye değildir? 

 

A) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 

 

B) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 

 

C) Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) 

 

D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 

 

E) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 

 

 (2008/KPSS Önlisans) 

 

 Cevap: B