İstanbul’un Resmen İşgali ve Mebusan Meclisi’nin Dağıtılması 9. Sınıf

Yayınlanma 9. Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve Sorular

 

  İstanbul’un Resmen İşgali ve Mebusan Meclisi’nin Dağıtılması

Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılmasına ses çıkarmayan İtilaf Devletleri, Mebuslar

Meclisi’nin açılmasıyla hükümet ve padişahın yönetime egemen olacağını

umuyorlardı. Ancak kendi istek ve görüşlerinin dışında kararların çıkması üzerine

İtilaf Devletleri, tavırlarını değiştirerek müdahaleye başladılar. İtilaf Devletleri 15

Mart’ta 150 kadar aydını tutukladıktan sora 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen

işgal ettiler.

 

İstanbul’un Resmen İşgalinin Sonuçları

* İstanbul’un işgali Mustafa Kemal Paşa’yı görüşlerinde haklı çıkarmıştır.

* İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u resmen işgal etmeleri, Mustafa Kemal Paşa’ya

Ulusal Mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü söyleme olanağı sağlamıştır.

* İstanbul’dan kaçan aydın, asker ve milletvekilleri Milli Mücadeleye ve daha

sonra açılacak olan TBMM’ye katıldılar. İstanbul’un işgali Anadolu hareketine

katılımları artırmıştır.

* Padişah dört ay sonra tekrar seçim yapmak üzere Meclisi 11 Nisan 1920’de

feshetti.

* İtilaf Devletleri’nin Mebuslar Meclisi’ni kapattırmaları milli iradeyi yok etmeyi

amaçladıklarını göstermektedir.

* Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapanması, Mustafa Kemal Paşa’ya Ankara’da

TBMM’yi açma olanağı sağlamıştır.