Türklerin Anayurdu

Yayınlanma 9. Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve Sorular

TÜRKLERIN ANAYURDU:

Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya'dır. Orta Asya'nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları,

Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya'dır.

 

GÖÇLERIN SEBEPLERI:

1)- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,

2)- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar)

3)- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler

4)- Salgın hastalıklar

5)- Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi(Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu)     

 

GÖÇ YÖNLERI:

Kuzeye Gidenler; Sibirya'ya

Doğuya Gidenler; Çin ve Uzakdoğu ülkelerine

Güneye Gidenler; Hindistan, Afganistan ve Çin'e

Batıya Gidenler; Iki yol izlememişlerdir. Bir kısmı Hazar  Denizinin kuzeyinden Karadeniz'in

kuzeyine ve Avrupa'ya; Diğer kısmı ise Hazar Denizinin güneyinden Iran,Irak, Suriye, Mısır ve  Anadolu'ya göç etmişlerdir.

 

GÖÇLERIN SONUÇLARI:

1)- Orta Asya kültür ve Medeniyeti dünyanın değişik bölgelerine taşınmıştır.

2)- Göç etmeyip, Orta Asya'da kalan Türkler, ilk Türk Devleti olan "Asya Hun Devleti" ni

kurmuşlardır.

3)- Göç eden Türk boyları gittikleri yerlerde yeni Türk Devletleri kurarlarken, oralardaki bazı

devletleri de yıktılar.

 

TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENI:

1)- Ziya Gökalp'e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek "Türeli=Nizamlı,geleneklerine

bağlı" demektir.

2)- Danimarkalı Bilgin WAMBERY'e göre Türemekten(Türük) gelir.  Buna göre Türk demek TÜREMIŞ,ÇOÄžALMIŞ

demektir.

3)- Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügatıt Türk" adlı eserinde Türk demek "OLGUNLUK ÇAÄžI" demektir.

4)- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ,KUVVETLI manasında kabul edilir.