Millet olgusunun öğeleri

Millet olgusunun öğeleri

 

-1924 te halifelik kaldırıldı ve tevhidi tedrisat kanunu kabul edildi. 

-1925 te tekke zaviye ve türbeler kapatıldı. 

-1926 da Türk medeni kanunu kabul edildi. 

-1928 de anayasadan laikliğe aykırı hükümler çıkarıldı. 

-1937 de 6 Atatürk İlkesi anayasaya alındı. 

 

*Atatürkün devlet anlayışına göre TBMM'nin konumunu belirler: Ulusun doğrudan doğruya kendi iradesi ile kurduğu ulusun altında her zaman değiştirilebilen ulusal iradenin aracıdır. 

 

*Laik devletin en belirgin özelliklerinden biri din ve vicdan özgürlüğünün sınırlarının geniş olmasıdır.