1. Dünya Savaşı Galiçya Muharebesi

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu Anlatımı

Galiçya Muharebesi

 

I. Dünya Savaşı Doğu Cephesi

EasternFront1914a.jpg

Doğu Cephesi (Eylül 1914)

Tarih26 Ağustos – 11 Eylül 1914

BölgeLemberg ve Galiçya

Sonuçİtilaf Devletleri Zaferi

Taraflar

Rusya İmparatorluğu Rusya İmparatorluğuAvusturya-Macaristan Avusturya-Macaristan

Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu

Komutanlar

Rusya İmparatorluğu Nikolai Ivanov

Rusya İmparatorluğu Baron Salza

Rusya İmparatorluğu Alexei Evert

Rusya İmparatorluğu Pavel Plehve

Rusya İmparatorluğu Nikolai Ruzsky

Rusya İmparatorluğu Aleksei BrusilovAvusturya-Macaristan Conrad von Hötzendorf

Avusturya-Macaristan Viktor Dankl

Avusturya-Macaristan Moritz von Auffenberg

Avusturya-Macaristan Rudolf Brudermann

Güçler

1.200.000950.000

Osmanlı 15. Kolordusu

Kayıplar

40.000 esir, 285.000 ölü30.000 esir ve 90.000 asker saf değiştirdi, 40.000 ölü [1]

[göster] g t d Doğu Cephesi

Galiçya Muharebesi, I. Dünya Savaşı'nın başlarında Rusya ve Avusturya-Macaristan arasında meydana gelen çatışma. Avusturya-Macaristan ordularının kesin yenilgisiyle sonuçlanan muharebenin ardından Ruslar Lemberg'i ele geçirmiş ve Doğu Galiçya'nın denetimini sağlamıştır. Osmanlı 15. Kolordusu bu muharebede bulunmuştur.

 

Savaş öncesi durum

 

Ağustos ayı başında Rusya'yla savaşın hemen hemen kesinleşmesi üzerine Avusturya-Macaristan Genelkurmay Başkanı Conrad von Hötzendorf kuzey ordularıyla (1. ve 4. ordular) Polonya Krallığı'na taarruz kararı almıştı. Rus ordusunun Doğu Cephesi'ne kısa süre içinde büyük bir güç toplayabilecek oluşundan çekinen von Hötzendorf tek çözümü ivedi bir harekatta görmekteydi. Komutan, Almanya'nın da Polonya taarruzuna destek vereceğini ummuş, ancak bölgede bulunan sınırlı sayıda Alman birliğinin savunma öncelikli oluşu bu umudu boşa çıkarmıştır. Böylece, Polonya'ya tek başına girmek zorunda kalan 1. ve 4. Avusturya-Macaristan orduları 4. ve 5. Rus orduları tarafından karşılanmıştır. Öte yandan, Avusturya-Macaristan'ın Lemberg üzerinden harekete geçeceğini düşünen Rus Ordusu Güneybatı Cephesi Komutanı Nikolai Ivanov bu akına karşılık olarak 3. ve 8. ordularla Doğu Galiçya'ya saldırmayı planlamaktaydı.

Muharebe

 

Ana madde: Kraśnik Muharebesi

Viktor Dankl komutasındaki 3. Avusturya-Macaristan Ordusu Lublin'de 4. Rus Ordusu'yla karşılaşmış ve Baron Salza yönetimindeki bu gücü geri çekilmek zorunda bırakmıştır. Kraśnik Muharebesi olarak anılan bu çatışmada 6.000 Rus askeri tutsak alınmıştır.

Ana madde: Komarów Muharebesi (1914)

Dankl'ın hemen sağından Cholm'a doğru ilerlemekte olan 4. Avusturya-Macaristan Ordusu, Pavel Plehve komutasındaki 5. Rus Ordusu'na Komarów Muharebesi'nde üstünlük sağlamış ve 20.000 Rus askerini tutsak etmiştir. Buna karşın, Avusturyalıların Rus Ordusu'nu çevreleme çabası sonuçsuz kalmıştır.

Ana madde: Gnila Lipa Muharebesi

Rusların kuzey bölgesinde geri çekildiklerini gözlemleyen Avusturya Ordusu Ivanov komutasındaki sol birliklere karşı taarruza geçmiştir. Nikolai Ruzsky yönetimindeki 3. ve Aleksei Brusilov komutasındaki 8. Rus ordularına sahip olan Ivanov Avusturya-Macaristan güçlerine karşı kesin bir zafer kazanmıştır. Bozuk yollar nedeniyle ilerleyişlerini iki gün boyunca durdurmak zorunda kalan Ruslar, Gnila Lipa Muharebesi olarak anılan bu saldırıda düşman güçlerine toparlanma fırsatı tanımamışlardır.

Ana madde: Rawa Muharebesi

Bir önceki karşılaşmada Ruslara boyun eğmek zorunda kalan Avusturya Ordusu kuzeydeki birliklerini geri çekmeyi planlarken Ivanov, Plehve komutasındaki 5. Rus Ordusu'na taarruz emri vermiş ve Rava Ruska Muharebesi olarak anılan çatışmanın ardından Avusturyalıları geri püskürtmüştür. 2. Avusturya Ordusu Sırbistan tarafından güçlendirilmiş, ancak bu önlem Avusturya'nın Galiçya cephesinin çökmesini ve Rusların Lemberg'i ele geçirmesini önleyememiştir.

Sonuç

Avusturyalıların Slav askerleri geri çekmesi ters tepmiş ve bu askerlerden bir bölümü Rusların tarafına geçmiştir. Muharebesinin son bulduğu 11 Eylül günü itibariyle 120.000 askeri tutsak alan Ruslar buna karşılık 40.000'i tutsak olmak üzere 324.000 asker yitirmiştir. Karpat Dağları'nın 100 mil içine dek ilerleyen Ruslar Przemyśl Şatosu'nun çevresini sarmış ve 100 günden fazla sürecek olan Przemyśl Kuşatması'nı başlatmıştır. Muharebe sonunda Avusturya-Macaristan Ordusu büyük zarara uğramış ve Avusturya toprakları savunmasız duruma gelmiştir. Tannenberg Muharebesi'nde ağır bir yenilgi almış olan Ruslar, Lemberg'de elde edilen bu zaferin ardından kötü anıları tarihe gömme fırsatı yakalamıştır.

Karşılıklı güçler

 

Rus gücü[değiştir | kaynağı değiştir]

Güneybatı Rus cephesi. Başkomutan – Nikolai Ivanov,Kurmay başkanı – Mikhail Alekseyev

4. Ordu. Komutan — Anton von Saltza (Krasnik Muharebesi'nin ardından yerini Alexei Evert'e bırakmıştır).

El Bombacıları

XIV. Kolordu

XVI. Kolordu

5. Ordu. Komutan — Pavel Plehve

V. Kolordu

XVII. Kolordu

XIX. Kolordu

XXV. Kolordu

3. Ordu. Komutan — Nikolai Ruzsky - Kurmaylar: Vladimir Mikhailovich Dragomirov, Nikolay Dukhonin, Mikhail Bonch-Bruevich

IX. Kolordu

X. Kolordu

XI. Kolordu

XXI. Kolordu

8.Ordu. Komutan — Aleksei Brusilov - Kurmay Anton Ivanovich Denikin (Levazım subayı)

VII. Kolordu

VIII. Kolordu

XII. Kolordu

XXIV. Kolordu

Avusturya-Macaristan gücü[değiştir | kaynağı değiştir]

Ordu grubu Kummer

7. Süvari Alayı

Seferberlik birlikleri

1.Ordu. Komutan — Viktor Dankl

I. Kolordu (Cracow) - 5. ve 46. Piyade Alayları

V. Kolordu (Bratislava) - 14., 33. ve 37. Piyade Alayları

X. Kolordu (Przemysl) - 2., 24. ve 45. Piyade Alayları

12. Piyade Alayı

3. Süvari Alayı

9. Süvari Alayı

4. Ordu. Komutan — Moritz von Auffenberg

II. Kolordu (Wien) - 4., 13. ve 25. Piyade Alayları

VI. Kolordu (Kaschau) - 15., 27. ve 39. Piyade Alayları

IX. Kolordu (Leitmeritz) - 10. ve 26. Piyade Alayları

XVII. Kolordu (savaş başladığında kurulmuştur) - 19. Piyade Alayı

6. Süvari Alayı

10. Süvari Alayı

3. Ordu. Komutan — Rudolf Brudermann

XI. Kolordu (Lemberg) - 30. Piyade Alayı

XIV. Kolordu (Innsbruck) - 3., 8. ve 44. Piyade Alayları

23. Piyade Alayı

41. Piyade Alayı

2. Süvari Alayı

4. Süvari Alayı

Ordu grubu Kövess (2. Ordu'ya bağlı)

III. Kolordu (Graz) - 6., 28. ve 22. Piyade Alayları

XII. Kolordu (Hermannstadt) - 16., 35. ve 38. Piyade Alayları

11. Piyade Alayı

43. Piyade Alayı

20. Piyade Alayı

1. Süvari Alayı

5. Süvari Alayı

8. Süvari Alayı