1.Dünya Savaşı (1914-1918) 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları

dersmatik tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu Anlatımı

1.Dünya Savaşı (1914-1918) 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları

Üçlü İttifak (1882): Almanya, Avusturya - Macaristan, İtalya

Üçlü İtilaf (1907): İngiltere, Fransa, Rusya

+ 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya'nın siyasi bir­liklerini kurması mevcut dünya dengesini altüst etti.

+ İngiliz ve Fransız çıkarları Almanya ile bağdaşmadığından bu iki devlet birbirine yakınlaşmaya başlamıştır.

 

+ Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun ise Balkanlardaki çıkar çatışmaları nedeniyle Rusya ile arası açıktı. Bu neden­le Almanya'ya yakınlaştı.

 

+ Böylece savaş öncesinde bloklar oluştu. Bloklar arası soğuk savaş başladı.

 

+ I. Dünya Savaşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirminin üzerinde devletin katıldığı, o tarihe kadar dünyada eşi görül­memiş ilk büyük savaştır.

 

 

 

NOT:Mustafa Kemal, 1. Dünya savaşı çıktığı sırada Sofya'da as­keri ateşe olarak bulunuyordu.

 

Savaşta Taraflar

 

 A- İttifak Devletleri:

 

1.  Almanya

 

2.  Avusturya-Macaristan

 

3. Osmanlı İmparatorluğu

 

4.  Bulgaristan

 

5.  İtalya (Bu devlet savaş başladığında tarafsızlığını ilan et­mişti. 1915 yılında İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi.)

 

B—İtilaf Devletleri:

 

1.  İngiltere

 

2.  Fransa

 

3.  Rusya

 

4.  İtalya

 

5.  Sırbistan

 

6.  Belçika

 

7.  Japonya

 

8.  Romanya

 

9. Portekiz

 

10.  ABD

 

11.  Yunanistan

 

12.  Brezilya

 

 

 

a)  Genel nedenler:

 

+ Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin ya­yılması.

 

+  Bağımsızlık isyanlarının artması.

 

+ Sanayi inkılabı ile ortaya çıkan hammadde ve sömürge ara­yışı.

 

+  Silahlanma yarışının hızlanması.

 

b) Özel Nedenler:

 

+  Fransa'nın 1871 Sedan Savaşı'nda kaybettiği Alsace- Loren bölgesini Almanya'dan geri almak istemesi

 

 +   İngiltere ve Fransa'nın mevcut sömürgelerini koruma düşüncesi.

 

 +  İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet.

 

 +  Sırbistan'ın Avusturya topraklarında hak iddia etmesi.

 

 +  İtalya'nın yeni sömürgeler elde etme gayreti.

 

c) Görünürdeki Sebep:

 

+ Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna'yı ziyareti sırasında Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi.

 

+ Bu olay üzerine Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbis­tan'a savaş açar.

 

  Rusya Sırbistan'ın yanında yer alır.

 

 Alman­ya'nın Rusya'nın karşısında savaşa girmesiyle İngiltere ve Fransa, Rusya tarafında savaşa girdiler.

 

+ Tüm Avrupa'ya yayılan savaş kısa sürede diğer kıtalara da sıçramıştır.

 

 

 

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Katılması:

 

+ Osmanlı Devleti Trablusgarb ve Balkan savaşlarından yeni çıkmıştı.

 

+ Ordusu zayıf, donanması yetersiz, diplomasi etkisizdi. Bunun için bir yandan askeri alanda güçlenmeye çalışırken diğer yandan da yalnızlıktan kurtulmak için girişimlerde bulunmaya başladı.

 

+ Osmanlı Devleti Almanya'ya güvenemediği için itilaf devletle­rine yakınlaşmaya çalışmış ancak bu devletler Osmanlı Devleti'ni yanlarına almak istememişlerdir.

 

Bunun üzerine Osmanlı Devleti;

 

+ Almanya ve Bulgaristan'la dostluk anlaşmaları imzaladı.

 

+ Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıttı.

 

+ Tarafsızlığını ilah etti.

 

+ Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı.

 

Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığı başta Rusya olmak üzere iti­laf devletlerince desteklenir. Buna karşılık Osmanlı Devleti;

 

+ Kapitülasyonların kaldırılması

 

+ Ege adalarının geri verilmesi

 

+ Mısır sorununun çözülmesi gibi isteklerini itilaf devletlerine iletti. Bu isteklerin İngiltere tarafından reddedilmesi Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasına neden oldu.

 

Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni Savaşın İçine Çekmek İstemesinin Nedenleri

 

+   Avrupa’daki savaş yükünü hafifletmek.

 

+   Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak.

 

+   Halifenin dini ve siyasi gücünü kullanabilmek.

 

+   İtilaf devletlerinin Rusya'ya ulaşmasını önlemek.

 

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girme Nedenleri

 

+   Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi.

 

+   Yalnızlıktan kurtulma politikası.

 

+   Almanya'nın savaşı kazanacağına olan inanç.

 

+   Coğrafi konumu itibariyle savaş dışında kalmanın zorluğu

 

+   Osmanlı Devlet adamlarının Alman hayranlığı.

 

+   Türkçülük idealini gerçekleştirebilmek.

 

+   Kapitülasyonlardan kurtulmak.

 

 

 

Osmanlı Devleti'nin İngiltere Yanında Savaşa Girmemesinin Nedenleri

 

+ Daha önce itilaf devletleri yanında savaşa girme isteğinin ka­bul edilmeyişi.

 

+ İtilaf Devletleri'nin Osmanlı sınırlarında yaşayan azınlıkları kışkırtmaları.

 

+ Rusya ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni parçalamaya yöne­lik planlan

 

+ İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne ait parası ödenmiş iki savaş gemisine el koyması.

 

 

 

Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesiyle;

 

=> Savaş geniş bir alana yayılmıştır.

 

=» Savaşın süresi uzamış, Almanya büyük ölçüde rahatlamıştır

 

=> Yeni cepheler açılmıştır,

 

+ Akdeniz'de İngilizlerin önünden kaçan iki Alman gemisi Osmanlılara sığındı.

 

+ Osmanlı devleti bu iki gemiyi satın alarak Yavuz ve Midilli adını verdi.

 

+ Karadeniz’e geçen bu gemilerin Rus limanlarını topa tutması Osmanlı Devleti'ni fiilen savaşa soktu. Osmanlı Devleti res­men 12 Kasım 1914'te savaşa dahil oldu.

 

 1.Dünya, Savaşı, (1914-1918), 8. Sınıf, İnkılap, Tarihi, Ders, Notları

Kaynak :calisma-kitabi.com