Kanal Cephesi Nedir

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu Anlatımı

İnsan eliyle açılan geniş suyolu. Kanallar, kurak böİgelerde tanm alanlarını sulamak, göl ve bataklıkları kurutmak, akarsular ve göller arasında ya da dar bir kara parçasıyla ayrılan iki deniz arasında bağlantı sağlamak için açılır. Böylelikle büyük su kaynağından gelen doğal kolların ulaşamadığı uzak noktalara da sürekli akar su taşınmış olur. Eskiçağ ve Ortaçağ7 da düşman saldırılarını güçleştirmek için uygun durumlarda kalelerin çevrelerinde de kanallar açılırdı. Geçmişte Mısırlılar, Sümerler, Babilliler, Asurlular, Çinliler, İç Asya'da yaşayan Türkler daha çok sulama işlerinde yararlanmak amacıyla başarıyla iş gören kanallar inşa etmişlerdir. Kanallardan günümüzde de özellikle kurak bölgelerin sulama çalışmalarında sıklıkla yararlanılır. Ancak artık su bu kanallar içinde doğal devinimiyle değil daha çok motorlarla uzak noktalara aktarılmaktadır.