8.Sınıf İtilaf Ve İttifak Devletleri

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu Anlatımı

İTTİFAK DEVLETLERİ : İttifak Devletleri, Merkezi Devletler ya da Bağlaşma Devletleri, başlangıçta Almanya (ve yanında katılan Alman Sömürge güçleri), Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dan oluşan devletler grubudur. Kökeni 1882'de kurulan Üçlü İttifak Antlaşması'na dayanır. İtalya, I. Dünya Savaşı başlayınca önce bir yıla yakın süre tarafsız kalmış, daha sonra İtilaf Devletleri tarafına geçerek 23 Mayıs 1915'te savaşa girmiştir. Müttefik arayan İttifak Devletleri'ne önce 2 Ağustos Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması'nıngereğini yerine getiren Osmanlı İmparatorluğu, bir yıl sonra ise Çanakkale Zaferi'nden sonra savaşı Almanlar'ın kazanacağını düşünen Bulgaristan Krallığı katılmıştır.

 

 

İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı'nda, İtilaf Devletleri (sömürgelerle beraber toplam 41 ülke ve yaklaşık 42 milyon asker) oluşan grubuna karşı savaşmış ve 1918'de savaştan yenik olarak çıkmışlardır. Bu savaş sonucu İtilaf Devletleri, Almanya'yı küçültmüş, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu dağıtmış, Osmanlı İmparatorluğu'nu ise kısmen paylaşmışlardır.

 

İttifak Devletleri'nin savaşa giriş tarihleri 

 

1-Alman İmparatorluğu (ve yanında katılan Alman sömürge güçleri) - 1 Ağustos 1914

 

2-Avusturya-Macaristan - 28 Temmuz 1914

 

3-Osmanlı İmparatorluğu - 29 Ekim 1914 (Rus liman ve gemilerine saldırı tarihi)

 

4-Bulgaristan Krallığı - 14 Ekim 1915

 

 

İTİLAF DEVLETLERİ

 

İtilaf Devletleri ya da Müttefik Devletler, başlangıçta İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan savaş bloğu.

 

Bunların Yanında 

 

Sırbistan Krallığı - 29 Temmuz 1914

Rusya İmparatorluğu - 1 Ağustos 1914

III. Fransa Cumhuriyeti (ve yanında katılan Fransız sömürge güçleri) - 2 Ağustos 1914

Belçika Krallığı (ve yanında katılan Belçika sömürge güçleri) - 3 Ağustos 1914

Britanya İmparatorluğu - 4 Ağustos 1914 

Avustralya

Birleşik Krallık ve İrlanda

Güney Afrika

Hindistan

Britanya'nın deniz aşırı toprakları

Kanada

Newfoundland

Yeni Zelanda

 

Karadağ Krallığı - 5 Ağustos 1914

Japonya - 23 Ağustos 1914

İtalya Krallığı - 23 Mayıs 1915

Portekiz - 9 Mart 1916

- Romanya Krallığı 27 Ekim 1916

ABD - 6 Nisan 1917

Yunanistan - 27 Haziran 1917 

 

Ayrıca:

 

Liberya - 4 Ağustos 1914

San Marino - 3 Haziran 1915

Çin Cumhuriyeti - 14 Mart 1917

Küba - 7 Nisan 1917

Panama - 7 Nisan 1917

Brezilya - 11 Nisan 1917

Bolivya - 13 Nisan 1917

Siam İmparatorluğu - 22 Temmuz 1917

Kosta Rika - 21 Eylül 1917

Peru - 6 Ekim 1917

Uruguay - 7 Ekim 1917

Ekvador - 8 Aralık 1917

Guatemala - 23 Nisan 1918

Nikaragua - 8 Mayıs 1918

Haiti - 12 Temmuz 1918

Honduras - 19 Temmuz 1918

Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti - 1918

Çekoslovakya - 1918

Andorra

Jamaika

Dominik Cumhuriyeti