Tc İnkılap Tarihi 8. Sınıf Konu Tarama Testi ve Cevapları Test 2

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Testler

Tc İnkılap Tarihi 8. Sınıf Konu Tarama Testi ve Cevapları

Test 2

1. Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Antlaşmasına göre taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. Buna göre TBMM tanımadığı için Sovyet Rusya'nın da tanımadığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

2. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'ndan sonra Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı için bir yıl beklenmiş olmasının nedeni olamaz?

A) İstanbul Hükümetinin tepkisini çekmemek
B) Bütün birlikleri batıya çekmek
C) Ordunun silah ve cephane ihtiyaçlarını karşılamak
D) Ordunun eğitim eksiklerini gidermek

3. İtalya, Anadolu'nun güneybatısını işgal etmesine rağmen, güney cephesinde İtalya ile savaş yapılmamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) İtalya ile Fransa arasındaki rekabet
B) İtalyan birliklerinin çok güçlü olması
C) TBMM ile İtalya arasında yapılan antlaşmalar
D) İtalyan askerlerinin Türk halkına iyi davranması

4. Lozan Konferansına TBMM hükümeti ile birlikte Osmanlı hükümeti de çağırılmıştı. TBMM, Osmanlı hükümetinin konferansa katılmasını önlemek için aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?

A) Yeniden savaşa hazırlanmıştır
B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını yapmıştır
C) Saltanatı kaldırmıştır
D) Yeni bir anayasa yapmıştır

5. Mustafa Kemal'e hangi savaş sonrasında ''Mareşallik'' ve ''Gazilik'' ünvanları verilmiştir?
A) I. İnönü Savaşı
B) Sakarya Meydan Savaşı
C) Çanakkale Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

6. Türk ordusu aşağıdaki savaşlardan hangisinde yenilmiştir?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Kütahya- Eskişehir Savaşları
D) Sakarya Savaşı

7. Düzenli ordunun yaptığı ilk savaş ve ilk zafer aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İnönü savaşı
B) II. İnönü savaşı
C) Sakarya savaşı
D) Başkomutanlık meydan savaşı

8. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra imzalanan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Barış antlaşması
B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

9. Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulamayacağı, Ermeniler tarafından aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile anlaşılmış ve kabul edilmiştir?
A) I. İnönü Savaşı ve Londra Konferansı
B) Doğu Cephesi ve Gümrü Antlaşması
C) Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Sakarya Savaşı ve Kars Antlaşması

10. *I. İnönü Savaşı
*II. İnönü Savaşı
*Kütahya- Eskişehir Savaşları
*Sakarya Savaşı
*Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı
Yukarıdaki savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanlılarla yapılmış olmaları
B) Zaferle sonuçlanmış olmaları
C) Kuvayımilliye Birliklerinin yapmış olması
D) Sevr Antlaşmasının yapılmasına ortam sağlamaları

 

Test 2Cevaplar
1. d
2. a
3. c
4. c
5. b
6. c
7. a
8. d
9. b
10. a