8. Sınıf İnkılap Yazılı Soruları

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Testler

8. Sınıf İnkılap Yazılı Soruları

 

1-19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.

A) İngiltere-Almanya                                              

B) İngiltere-Fransa

C) Fransa-İtalya                                                       

D) İtalya-Almanya

 

2- Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

A) Kafkasya   

B) Çanakkale   

C) Trablusgarp   

D) Irak

 

3-Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Askerliğine güvenmesine                             

B) Alman generallerine güvenmemesine

C) Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne               

D) İleri görüşlülüğüne

 

4-  M.Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır?

A) 1.Dünya Savaşı           

B) Trablusgarb          

C) Kurtuluş Savaş    

D) Balkan Savaşı

 

5- Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?

A) Osmanlı Devleti                 

B) Fransa

C) Bulgaristan                         

D) Avusturya-Macaristan

 

6-1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?          

A) Versay                              

B) Sevr

C) Mondoros                         

D) Brest-Litovsk

 

7-Osmanlı Devleti'nin hangi cephedeki başarısı Rusya'nın 1.Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde etkili olmuştur?

A) Kanal

B) Irak

C) Çanakkale

D) Kafkas

 

8Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı’na giriş nedenlerinden biridir?

A)Avrupa devletleriyle yakınlaşmak                      

B)Kapitülasyonlardan faydalanmak

C)Son zamanlarda kaybettiği yerleri geri almak  

D)Sömürge elde etmek

 

9-1.Dünya Savaşında Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Osmanlı Devletinin ekonomik ve askeri gücünden yararlanmak

B)Osmanlı topraklarının jeopolitik öneminden yararlanmak

C)Osmanlı Devletinin halifelik gücünden yararlanmak

D)Osmanlı Devletinin milletler arası siyasi gücünden faydalanmak

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı sırasında savaştığı cepheler arasında yer almaz?

A)Kafkas                   

B)Suriye-Filistin                      

C)Çanakkale              

D)Batı-Anadolu

 

 

 

 

11-  I. Kanal

II.Çanakkale

III. Suriye

IV. Kafkas

 

1.Dünya Savaşı başladıktan sonra İngiltere ve Fransa iç sorunlar yaşayan müttefikleri Rusya’ya yardım etmeye karar vermişlerdir. Bu durum yukarıda verilen cephelerden hangisinin açılmasına yol açmıştır?

A)I                 

B)II                

C)III               

D)IV

 

12-Almanya 1.Dünya Savaşında Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Yeni cepheler açılacak İtilaf Devletlerini oyalayacaktı.

B) İngiltere’nin sömürgelerine giden yol kapanacaktı

C) Osmanlı’nın ekonomik zenginliğinden faydalanmak

D) Osmanlı padişahının halifelik kimliğinden yararlanıp Müslümanları yanına çekmek

 

13-.Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?

A) Osmanlı Devleti                 

B) Fransa

C) Bulgaristan                         

D) Avusturya-Macaristan

 

14-Osmanlı devleti 1.dünya savaşında hangi devletin yanında savaşa katılmıştır?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Almanya

D) İtalya

 

15-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?

A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi

B) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması

C) Sömürge elde ederek,Almanya’ya yakınlaşmak

D) Devletin yeniden Avrupa’da kuvvetli duruma gelmesini sağlamak

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

A) Kaybedilen yerleri geri almak  

B) Yeni cepheler açmak

C) Sömürgeler elde etmek        

D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

 

17-      I.Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir?

A) Versay    

B) Triyanon     

C) Nöyyi                    

D) Sevr          

 

18-Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan

B) İtalya

C) Yunanistan

D) Romanya

 

19-Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde

verilmiştir?

A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi

B) Fransız ihtilali – Açlık

C) Sanayi devrimi – Irkçılık

D) Açlık – Irkçılık

 

20- Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden

hangisidir.

A) Sömürgecilik yarışı                                  

B) Alsas ve Loren                 

C) Panslavizm                                             

D) Ekonomik rekabet