Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1. Dönem 1.Yazılı Soruları

Yayınlanma Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ve Testler

Onurlu – Önyargılı – Eşit – Evrensel – Onuru

 

Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun şekilde doldurunuz.

 

1-İnsan ONURU kişinin haysiyeti, özsaygısı, kendine saygı duyması ve başkalarını da kendine saygılı kılması olarak anlaşılmaktadır.

 

2-Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından EŞİT doğarlar.

 

3-İnsan hakları, tüm insanlara insan olmalarından dolayı tanınması gereken haklardır.Kişi, bu hakları kaybettiğinde ONURLU bir hayat yaşayamaz.

 

4-Karşısındakine ÖNYARGILI yaklaşan kişiler gerçekte insanın değerinin insan olmasından geldiğini anlayamamış demektir.

 

5-“Bütün insanlar”, “Herkes” ifadeleri, haklar bakımından insanlar arasında ayrım yapılamayacağının, bunların EVRENSEL hak olduğunun ifadesidir.

 

Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

 

6- İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, sadece insan olduğu için değerlidir.( D )

 

7- Zengin ya da fakir olması, ten rengi, ırkı, inancı, statüsü vb. unsurlar insanın değerini belirlemez. ( D )

 

 

8- Özgürlük, insanın her istediğini her zaman rahatça yapabilmesidir.( Y )

 

9- Demokrasi, egemenliğin millete ait olduğu yönetim şeklidir. ( D )

 

10- Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları demokrasilerin en önemli unsurlarıdır.( D )

 

Aşağıdaki sorulara doğru cevaplar veriniz.

 

11- “Herkesin farklı özelliklere sahip olmasını doğal karşılıyorum ve bu farklılıklara saygı duyuyorum. “

 

Sıla, bu konuşmasında neyi önemsemektedir?

 

A) Bireysel farklılıklara değer verilmesini

 

B) Bireyler arasında ayrımcılık yapılmasını

 

C) Bireysel özelliklerin göz ardı edilmesini

 

D) Bireylerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmasını

 

12- “Seni ilk gördüğümde takıma uyum sağlayamayacağını düşünmüştüm.Yanılmışım.”

 

Arkadaşına söylediği dikkate alındığında Mehmet hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Empati kurmuştur. B) Önyargılı davranmıştır.

 

C) Arkadaşını aşağılamıştır. D) Görevlerini hatırlamıştır.

 

13- “Basın yayın organlarında onurumu zedeleyici, gerçeğe aykırı yayınlar yapıldığında haklarımı kullanarak onurumu koruyucu girişimlerde bulunurum.” Bunları söyleyen kişinin girişimi aşağıdakilerden hangisinden dayanak almaktadır?

 

A) Kişiliğine saygı gösterilmesi hakkından

 

B) Başkalarının hakkına saygı duymasından

 

C) İnanç ve vicdan hürriyetine sahip olmasından

 

D) Seçme ve seçilme hakkından

 

14- “Birlikte yaşamak için diyalog ve etkili iletişim önemlidir”. Diyen biri için aşağıdakilerden hangisinin değeri yoktur?

 

A) Farklılıklara saygının

 

B) Nutuk çekmenin

 

C) İfade özgürlüğünün

 

D) Empatinin

 

15- “Demokratik bir vatandaş olarak, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş olmamız gerekiyor”.

 

Öğretmenin öğrencilerden beklentisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenemez?

 

A) Etkin ve sorumlu

 

B) Ayrımcı

 

C) Hak ve özgürlüklere saygılı

 

D) Katılımcı

 

16- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

 

A) Çoğulculuk B) Kişi egemenliği C) Eşitlik D) Özgürlük

 

17- Aşağıdaki kavramlardan sadece birisi demokrasi torbasına girmeyi hak ediyor. Bu kavram hangisidir?

 

A) Dışlama B) Kutsama C) Tepeleme D) Uzlaşma

 

18- “Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanak noktası milli egemenliktir.” Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine değer verdiğini göstermiştir?

 

A) İnanç özgürlüğüne

 

B) Halkın iradesine

 

C) Hak arayışına

 

D) Kuvvetler ayrılığına

 

19- Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan birisi değildir?

 

A) Zeka durumumuz B) Yeteneklerimiz

 

C) İnsan olmamız D) Kişilik özelliklerimiz

 

20- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık hak ve görevlerimizden değildir?

 

A)Vergi vermek B) Askerlik yapmak

 

C) Kanunlara uymak D) Yüksek öğrenim yapmak